• De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 20 november vanaf 20.00 uur in het clubhuis. Leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom mee te praten over de toekomst van VVO. Stemgerechtigd zijn leden van 16 jaar en ouder. Wat je misschien niet weet is dat volgens artikel 17 van de statuten ook de ouders (lees: wettelijke vertegenwoordigers) van leden jonger dan 16 jaar stemrecht hebben.