• ALV 25 nov 2019 goed bezocht
     
    Op de goed bezochte Algemene Leden Vergadering van VVO zijn de aftredende bestuursleden Edwin de Graaf, Marcel Janssens en Daan Appels in het zonnetje gezet als dank voor hun inzet de afgelopen jaren. 
    Daan Appels is benoemd tot erelid, na negen (!) jaar voorzitter te zijn geweest,  VVO is hen veel dank verschuldigd!
     
    Het (deels) nieuwe bestuur, bestaande uit Frans Budel (accomodatie), Bob de Geus (secretaris), Christel Poppe (penningmeester) en Coen Zwiers (voorzitter) heeft ambitieuze plannen, gericht op voetbalzaken in het algemeen en haar jeugd in het bijzonder.