•  

    De algemene ledenvergadering is maandagavond 19 november akkoord gegaan met het handelen van het VVO-bestuur (dechargeren). De belangrijkste agendapunten, het financiële verslag van het afgelopen seizoen en de begroting voor dit seizoen, werden tot tevredenheid toegelicht door penningmeester Edwin de Graaf. De vergadering stemde ook in met het voorstel Coen Zwiers op te nemen in het bestuur. Coen komt in de plaats van de afgetreden Ruud Schwartz. Een wisseling was er ook in de kascontrolecommissie. Joop Eimers maakt na jaren trouwe dienst plaats voor Jurriaan Kwant. Nico Budel blijft zitten. De vergadering werd ronduit slecht bezocht. Waarschijnlijk mede als gevolg van de voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland op televisie.