• Op 2 december 2021 werd bekend dat het Kabinet de sluitingstijd niet wil opschuiven naar 20.00 uur, zoals die voor de (andere) essentiële sectoren wel geldt. Met de huidige coronamaatregelen is het ons niet toegestaan om na 17.00 uur te voetballen op de Pinkenberg, terwijl trainen voor die tijd voor veel kinderen en de meeste volwassenen doordeweeks niet haalbaar is. Dit kan consequenties hebben voor de competities in het weekend. Voor komend weekend had de KNVB al eerder een besluit genomen maar voor de wedstrijden van 11, 12, 18 en 19 december speelden er nog twee factoren. Inmiddels zijn die duidelijk en is over de overige twee speelrondes tot aan de winterstop een beslissing genomen.

  Medisch advies
  De KNVB heeft advies aangevraagd bij het Voetbal Medisch Centrum over het spelen van wedstrijden in het weekend, terwijl er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen categorie A (VVO1 en JO19-1 in dit geval) en categorie B (overige VVO teams). Bij de categorie A is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training niet alleen als tactische maar ook als fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en onverantwoord zijn. Bij Categorie B ligt de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager. Trainen gebeurt minder frequent en minder intens. Als de KNVB voor deze categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden schrapt, dan wordt het risico op bewegingsarmoede groot volgens hen.

  Verantwoord
  Altijd voetballen mits dat verantwoord is; samen met de gehele sportsector, wil de KNVB en wij ook, vooral in mogelijkheden blijven denken en tevens het medische advies leidend laten zijn bij de beslissing over de aankomende programma’s. Voor de categorie A is daarom besloten om vanaf maandag 6 december de competities tot aan de winterstop stil te leggen. Mochten teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en het hierdoor verantwoord vinden om op vrijwillige basis competitiewedstrijden in te halen, dan kan dit in onderling overleg worden geregeld, door de teams zelf. In de B-categorie blijft het programma voor de weekenden van 11, 12, 18 en 19 december staan, zodat er in elk geval eenmaal per week lekker kan worden gevoetbald. Ook voor de categorie B geldt dat in onderling overleg wedstrijden ingehaald kunnen worden.

  Mocht een wedstrijd niet door kunnen gaan de komende weekenden, geef dit dan zo snel mogelijk door via KNVB Contact onder vermelding van de wedstrijd en het wedstrijdnummer, kopie aan voetbalzaken@vvo.nu svp.

  Het doel van de is om alle competities na de winterstop (half januari 2022) te hervatten, maar uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen.

  Het kabinet heeft aangegeven dat er op 14 december een nieuw meetmoment is, hierna komt de KNVB weer bij ons terug met eventuele nieuwe informatie over het vervolg van de verschillende competities.

  Bestuur VVO
  Coen, Arlette, Christel, Hans & Brian