• In de tussentijdse ALV van 5 februari 2021 zijn Hans Zwartkruis, als bestuurslid Voetbalzaken, en Brian Donderwinkel als bestuurslid Organisatie voorgedragen aan de online aanwezige leden. Met een meerderheid van stemmen werden zij gekozen en daarmee benoemt. Hans en Brian, veel succes en plezier gewenst!

    Daarnaast was er minder goed nieuws. Om persoonlijke praktische redenen heeft Frans Budel besloten zijn bestuursfunctie Facilitair neer te leggen per 1 februari 2021. Frans beraadt zich nog in welke mate hij toch zijn facilitaire steentje kan blijven bijdragen. De overige bestuursleden betreuren de keuze van Frans, maar respecteren deze uiteraard wel. De beslissing van Frans heeft geen invloed op zijn andere rollen binnen onze vereniging.

    Bob de Geus, momenteel secretaris treedt in dit najaar af en is dan niet meer herkiesbaar. Wel wil Bob graag de ledenadministratie blijven doen voor VVO.

    Betekent dat het zittende bestuur op zoek gaat naar opvolgers voor Frans en Bob. Heb je interesse, wil je meer informatie, of een keer vrijblijvend praten over de bestuursfunctie Secretaris of Facilitair, neem gerust contact op met Coen Zwiers (voorzitter@vvo.nu). Ook als je personen kent waarvan je denkt dat die interesse kunnen hebben, houden wij ons ook graag aanbevolen.

  • Hans Zwartkruis
  • Brian Donderwinkel
  • Frans Budel
  • Bob de Geus