• Clublied

 • Ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1906 werd een gekostumeerd bal gehouden.
 • In de loop van de volgende decennia werd er binnen VVO ook aan tafeltennis en handbal gedaan, en er ontstond een heuse VVO-toneelgroep, die bij jubilea en andere belangrijke gebeurtenissen met veel succes acte de présence gaf. VVO betekende voor de mensen meer dan alleen voetbal.

  Ad van der Willigen werd in 1907 lid van VVO. In de annalen zegt de Velpse huisarts daar onder meer over: ‘s Winters voetballen, ’s zomers gezamenlijk zwemmen in de IJssel, met Hemelvaartsdag met andere VVO’ers dauwtrappen naar de Imbosch en daar pannenkoeken eten.

   

 • Op zondag 16 oktober 1910 gingen we op de fiets naar Kleef om de vriendschappelijke interland Duitsland - Nederland (1-2) bij te wonen. VVO is altijd meer geweest dan alleen een voetbalvereniging. ‘Not so much a footballclub, more a way of life’. Aldus Ad van der Willigen.

  Zijn we je nog verschuldigd het ‘vergeten clublied’ uit 1906 der VVC (Velpse Voetbal Club) Olympia, herontdekt in de krochten van het archief. De titel luidt even simpel als veelzeggend: ‘Olympia’.

  In Rosendaal is een voetbalclub

  Die noemen ze VVC

  En al de leden van die club,

  Die doen alles mee

  Er is geen fuif, muziek of bal

  Er is geen sociëteit

  Ja, VVC is overal

  En raakt geen vrienden kwijt.

  Refrein (bis)

  Ja, VVC die club gaat nooit verloren

  O, dat is zoo’n lollige kliek

  Dat weet je niet (bis) 

  In 1901 werd zij gesticht

  Dat is geleen 5 jaar

  De leden waren in het zicht

  Nu zijn ze bij elkaar

  ’t Zijn er 40 in getal

  ’t Is een mooie som

  Men zocht en vond ze overal

  Zoodat het getal al klom

  Refrein (bis)

  En hadden wij iets noodig

  Dan kregen wij ’t allemaal

  Vragen was overbodig

  Want het kwam van Rosendaal

  We kregen ’t veld al kant-en-klaar

  ’t Gaas en nog veel meer

  Zoo zeggen we dan al met elkaar

  We danken hen duizend keer.

  Refrein (bis)