• Coronaprotocol

  Algemene richtlijnen
  - Bij klachten van verkoudheid, hoesten, kortademigheid en koorts, blijf thuis! Was regelmatig je handen. In het clubhuis is tijdens openingstijden ontsmettingsmiddel aanwezig. Schud geen handen;
  - Wij willen onze vereniging en het clubhuis graag open houden, daarvoor is het noodzakelijk dat u/je de aangegeven markeringen, aanwijzingen van vrijwilligers, barpersoneel en het bestuur opvolgt;
  - De 1,5 meter afstandsregel geldt voor alle volwassenen. Volwassenen houden afstand van kinderen vanaf 13 jaar. Is er noodzaak om dichterbij te komen, i.v.m. bijvoorbeeld een blessure, dan draagt de volwassene een mondkapje;
  - Kinderen t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

  Richtlijnen voor de spelers en speelsters
  - Kom zoveel mogelijk omgekleed naar VVO;
  - Voetballers jonger dan 18 jaar kunnen zich met hun team na afloop van de wedstrijd omkleden en douchen;
  - Voetballers van 18 jaar en ouder mogen slechts met het vermelde aantal personen per kleedkamer deze gebruiken;
  - Volg de aangegeven looproutes;
  - Neem je eigen bidon/drinkbeker mee;
  - Spelers van 18 jaar en ouder houden ook langs de lijn en in de dug-out 1,5 meter afstand. Er zijn extra stoelen beschikbaar;
  - Indien je met elkaar mee naar uitwedstrijden wilt rijden, dan kan dit gewoon voor kinderen t/m 12 jaar.
  - Het advies is daarbij voor de volwassenen in de auto om een mondkapje te dragen;
  - Bij uitwedstrijden brengt de leider/coach zijn spelers op de hoogte van de, van toepassing zijnde, coronaregels van de betreffende voetbalclub.

  Richtlijnen voor bezoekers/supporters
  - De looproute voor de kleedkamers is alleen toegankelijk voor voetballers, scheidsrechters stafleden van op dat moment spelende teams, stafleden en bestuur VVO, zodat zij hier met 1,5 meter afstand de
  kleedkamers en velden kunnen bereiken;
  - Voor bezoekers van het Benedenveld: je kunt de wedstrijd of training bekijken langs de korte kant van het veld (bij de fietsenstalling, NIET bij de zonnepanelen) of aan de lange zijde (waar de dug-outs staan). Bij binnenkomst sportpark ga je direct rechtsom en volgt de looproute als toeschouwer en/of bezoeker van het clubhuis;
  - Voor bezoekers van het Bovenveld: je kunt de wedstrijd of training bekijken ALLEEN langs de lange zijde van het bovenveld, direct rechts van de trap. Bij binnenkomst sportpark ga je direct rechtsom en volgt de looproute als toeschouwer en/of bezoeker van het clubhuis;
  - Als de tribune in gebruik is, dien je op de tribune 1,5 meter afstand van anderen te houden, die niet tot je huishouden behoren. Ga alleen zitten op de daarvoor gemarkeerde plekken. Ook langs de lijn geldt: Houd 1,5 meter afstand van personen die niet tot uw huishouden behoren!

  Richtlijnen voor het clubhuis
  - Volg de aangegeven looproute;
  - Ga via de reguliere ingang naar binnen, en via “tuindeur”, trapje af, naar buiten;
  - Buiten, ga linksom om park te verlaten of bezoeken van Beneden- of Bovenveld;
  - U kunt alleen in het clubhuis zitten op de vaste plaatsen (max 32). Deze zitplaatsen zitten op 1,5m afstand van elkaar en zijn gefixeerd;
  - Indien er geen zitplaatsen beschikbaar zijn, wordt je geacht buiten je consumptie te nuttigen;
  - Indien je binnen een consumptie nuttigt, dan is het noodzakelijk dat je inschrijft. Inschrijven kan direct bij binnenkomst clubhuis, vermeld datum, tijdstip aankomst, naam en telefoonnummer;
  - Betaal aan de bar zoveel mogelijk met de pin;
  - Volg de aanwijzingen van het barpersoneel op. Zij zorgen voor de handhaving van de regels.