• De accommodatie, het kunstgras en de Groene Club

  In het kader van het bezuinigingsbeleid van de Rijksoverheid en de gevolgen daarvan voor gemeenten, keek ook de gemeente waar kon worden bezuinigd. Daarbij bleven de sportaccommodaties niet buiten schot, omdat beheer en onderhoud jaarlijks behoorlijk in de papieren lopen. De gemeente bood VVO aan de tribune over te nemen voor één gulden.

 • Een nieuwe kleedkamer bij de trap en de eerste twee nieuwe frontpanelen
 • De tribune zou dan in eigendom én beheer komen van de vereniging. Het bestuur was wat terughoudend ten aanzien van deze ogenschijnlijk aantrekkelijke mogelijkheid. Overnemen, wellicht, maar hoe zat het dan met achterstallig onderhoud?

  VVO maakte van de post achterstallig onderhoud een overzicht en kwam uit op een bedrag van 37.000 gulden.

 • Voor VVO was overname alleen acceptabel, zo liet het bestuur het gemeentebestuur weten, als er een financiële compensatie tegenover stond van deze 37.000 gulden. Aldus geschiedde. De gemeente was een structurele kostenpost kwijt en VVO had de karakteristieke tribune in bezit met een financiële vergoeding waarmee men uit de voeten kon. In de jaren die volgden is behoorlijk geïnvesteerd in de noodzakelijk vernieuwing, duurzaamheid en veiligheid van niet alleen de tribune maar de hele accommodatie.

 • Daartoe zijn op gezette tijden acties gevoerd om de benodigde financiële middelen binnen te halen en ook het Waarborgfonds werd aangesproken. Dat was nodig, want de huur die de gemeente rekende voor het complex ging deze jaren gestaag omhoog. Aanpassingen die ook leidden tot contributieverhogingen.

 • Heel bijzonder was dat een man die warme herinneringen koestert aan zijn jaren als jeugdspeler ‘bij VVO en Arnold’, spontaan geld beschikbaar stelde voor het aanleggen van een pannaveld voor de jeugd. Ook aan andere investeringen voor de jeugd en in de accommodatie droeg hij bij.

  VVO heeft bij de realisatie van renovatie en nieuwbouw van de accommodatie veel te danken aan de Velpse architect Jeroen van Rooy, die zestien jaar lang als bestuurslid Accommodatie deel uitmaakte van het bestuur. Ook Frans Budel, vele jaren lang keeper van VVO 1 en samen met zijn broer Nico eigenaar van bouwbedrijf Bumé, stak regelmatig financieel zijn nek uit voor VVO. Onder meer als hoofdsponsor.

 • Lotnummer 2953 van de Verloting Het kunstgrasveld
 • Rond de eeuwwisseling dreigde VVO uit z’n jasje te groeien. Het grote aantal jeugdleden van de vereniging zorgde ervoor dat er in het weekend ruimtegebrek ontstond. Teveel wedstrijden voor de twee velden. Bovendien werd het bovenveld door de week ook gebruikt als trainingsveld en dat kwam de kwaliteit van het veld niet ten goede. Afgelasting was schering en inslag. VVO pleitte bij de gemeente voor het aanleggen van een kunstgrasveld op het bovenveld omdat kunstgras te allen tijde bespeelbaar is. Zo kreeg VVO als een van de eerste voetbalverenigingen in Nederland in 2003 de beschikking over een kunstgrasveld.

 • Uit de pers 12 oktober 2003:

  Het was zondag een prachtige dag voor de leden van voetbalvereniging VVO op sportpark de Pinkenberg in Rozendaal. Een hele lange tijd van voorbereiden en maanden van hard werken aan het kunstgrasveld bij de vereniging kon afgesloten worden met de officiële opening van het veld.

  Sinds augustus is het veld al in gebruik en de spelers van VVO zijn zeer enthousiast. Slidings maken kan prima, de bal rolt en stuitert goed, dus alom tevredenheid.

  De officiële openingsmiddag zat vol voetbal. VVO1 op het hoofdveld tegen Erica1 uit Dieren en vanaf 15.30 uur speelden  zo’n honderd jeugdleden allerlei voetbalspelletjes, groot en klein door elkaar. Ook was er penalty-schieten op keepers van VVO.

  Om 17.00 uur begon de officiële opening van het veld met een kort woord van VVO-voorzitter Lizan Terhaar sive Droste en van wethouder Ap Lammers. Deze laatste opende samen met 29 jeugdleden het veld officieel door tegelijkertijd dertig ballen in een helemaal ingepakt geel-zwart doel te schieten (zie foto). Na afloop was er muziek en een drankje in het clubhuis. Ze zullen nog veel plezier beleven aan het kunstgrasveld daar bij VVO.”

 • Het kunstgrasveld bewijst bijna tien goede diensten. Wel met slijtage als gevolg. Die slijtage zorgt voor een onveilige grasmat die om die reden in de zomer van 2012 wordt vervangen. De vreugde bij VVO is van korte duur. De belijning van het nieuwe wordt iets verder naar binnen gelegd (meer uitloopruimte buiten het veld), maar vervolgens blijkt het veld niet meer aan de minimale lengte- en breedte-eisen van de KNVB te voldoen.

 • Voorzitter Daan Appels spreek de gemeente daarop aan (het verleggen van de lijnen was vooraf niet besproken) en na veel overleg besluit de gemeente tot een aanpassing in de zomer van 2013. Een mega-operatie omdat de damwanden in twee hoeken van het bovenveld met zwaar materieel moeten worden verzet. Het resultaat is een reglementair voor alle categorien bespeelbaar bovenveld. Wel gaan de huurkosten van het complex voor VVO met enkele duizenden euro’s per jaar omhoog.

  Naast verbreding en verlenging van het veld wordt ook nieuwe belijning aangebracht, zodat het veld nu ook geschikt is voor 7-tegen-7 en 35- en 45-plus voetbal. De lijnen worden aangebracht op verzoek van de KNVB in het kader van een pilot. Er ontstaan twee volwaardige velden, voorzien van een middenstip en twee strafschopstippen. De veldjes zijn kleiner dan een half veld, maar voor pupillen-en veteranenteams is dat juist de bedoeling. Voorzitter Daan Appels: “De KNVB vroeg ons of wij mee wilden doen aan een pilot. De bond is bezig met de toekomst, met vernieuwingen. Als we elkaar kunnen helpen, zullen we het niet laten.”

  In de zomer van 2015 wordt ook het hoofveld voorzien van een kunstgrasmat en VVO investeert zelf in led-veldverlichting op het veld. het betekent een definitief afscheid van natuurgras. Ook de karakteristiek omheining uit 1939 van witte, betonnen palen met elkaar verbonden met zwartgelakte metalen buizen, verdwijnt. Twee palen en een horizontale buis zijn behouden en doen dienst als drager van een welkomstbord bij de ingang. Tijdens de renovatie van het sportpark (ook DVOV en SC Veluwezoom krijgen de beschikking over kunstgras) wordt het trainingsveld achter de tribune (bij VVO bekend als ‘Sahara’) ingericht als openbare parkeerplaats.

 • Kunstgras met de strak geprofileerde afrastering
 • Romantisch verleden
 • De Groene Club

  De Groene Club is een initiatief van de KNVB in samenwerking met de provincies Gelderland, Zuid Holland en Overijssel. VVO neemt in 2017 deel aan dit initiatief als een van de dertig pilotclubs. Het et doel is een goed overzicht te krijgen van kansen voor wat betreft energiebesparing en verduurzaming.

 • Onder de enthousiaste leiding van projectleider Rik Budel wordt al spoedig een aantal ’quick wins’ genomen. Plaatsing van een HR-ketel met slimme thermostaat in het clubhuis, led-verlichting in diverse ruimten, het aanpassen van de  gasaansluitingen en het plaatsen van bewegingssensoren. Door het plaatsen van slimme meters krijgt de club een beter en actueel inzicht in het verbruik

  De afronding van het project is de plaatsing van een zonneveld met tachtig panelen op de helling achter het doel bij het clubhuis. Het veld wordt mogelijk gemaakt door leden en sponsors die met een lening de aanschaf van de panelen mogelijk maken

 • Op het noord-talud 80 zonnepanelen. Deze worden beschermd door netten en een camera
 • Quote uit de brochure van het bedrijf dat de zonnepanelen heeft geplaatst:

  “…VVO, een duurzame vereniging op een van de mooist gelegen voetbalaccommodaties van Nederland ……”