• De Armenbult

  Op kijkafstand van het veld op De Kapellenberg lag een door de natuur gevormde bult. Mensen die de wedstrijden wilden bekijken, maar niet het entreegeld wilden of konden betalen, namen plaats op de bult om van daaruit de wedstrijden te aanschouwen. In de volksmond werd deze bult de ‘Armenbult’ genoemd.

 • De Kapellenberg, de ‘Armenbult’
 • Op 25 oktober 1913 werd het 12½ jarig bestaan gevierd in de vorm van een soiree (avondvoorstelling) in de grote zaal van het Heerenlogement aan de Hoofdstraat. Een avond met muziek, zang, voordrachten van gedichten én de uitvoering van een blijspel in één bedrijf, genaamd: ‘De eerste patiënt of de Koudwaterkuur’.

 • Heerenlogement (links) met Overtuin (1913)
 • In een lang gedicht uit de jaren dertig over de geschiedenis van VVO, is ook een couplet gewijd aan het 12½ jarig bestaan in 1913.

 • Het 12½ jarig bestaan werd herdacht

  In negentiendertien bij Naeff

  ’t Programma wat daar op ’t tooneel werd gebracht

  Was van eigen krachten, en gaaf

  daarna kwam de wereldoorlog

  en alles raakte in de knel

  Moeilijk reizen, weinig ballen en toch

  De animo was er nog wel

 • Secretaris Schram besluit zijn op 11 september 1913 vastgestelde jaarverslag met de volgende woorden:

  “Mijne Heeren! Ik eindig met den oprechten wensch dat onze vereeniging steeds moge vooruitgaan in ledental en speelsterkte, maar vooral in gezelligen kameraadschappelijken omgang! Ons oud Olympia, dat nu reeds 12½ jaar den strijd om het bestaan, die vaak zwaar genoeg was, heeft doorstaan, zal dan nog jarenlang een band blijven, die velen onzer in dierbare herinnering zullen houden. Dat zij zoo!