• De Knollenkamp

 • De Kapellenberg in Rozendaal. Het 1e elftal van VVO in seizoen 1910-1911
 • De Zwitserse boerderij bij Biljoen met op de hooizolder gelegenheid tot omkleden (1908)
 • In de annalen van de GVB is routebeschrijving vanaf het Velpse station naar het veld bij Biljoen te vinden: ‘Olympia, Velp, bij Kasteel Biljoen. Stationsweg rechts af, links af den Biljoensche Weg, tegenover kasteel Biljoen weer rechts af. Het terrein ligt recht voor dezen weg. Kleedlokaal in de Zwitserse boerderij bij het terrein. Het terrein draagt den naam De Essop’.

  Door de goede resultaten in de GVB besloot Olympia op 13 juli 1908 over te stappen naar de NVB (Nederlandse Voetbal Bond). In het jaarverslag van het seizoen 1908-1909 schreef secretaris Schram daar in sierlijke letters over:

  ‘… Op 13 juli 1908 hebben wij ons aangemeld bij den Ned. Voetbalbond, waarop we eerst 31 augustus een inwilligend antwoord ontvingen onder voorwaarde dat we van naam veranderde. (In Gouda bestond sinds 1886 namelijk al een voetbalclub onder de naam Olympia, red.) Na lange besprekingen in het bestuur werd de naam VVO gekozen, die, hopen we nu reeds een goede klank gekregen heeft in de Nederlandsche voetbalwereld. Voor 33 leden diende bovendien een contributie-afdracht te worden betaald. Begin september kwam het bericht van de NVB dat we van costuum moesten veranderen in verband met het costuum van Vitesse. Na een schrijven echter, waarin wij wezen op de traditie onzer vereeniging, de kleuren van Rosendael en het feit dat Vitesse eigenlijk na ons overgegaan is tot strepen, werd het costuum bij wijze van proef voor een jaar werd goedgekeurd, onder voorwaarde dat wij tegen Vitesse in het wit moesten spelen…’

  Het seizoen 1909-1910 wordt er wederom van speellocatie gewisseld. Van De Essop bij Biljoen naar De Kapellenberg in Rozendaal. Waar De Kapellenberg was gesitueerd? Je rijdt de Kerklaan op langs de Rozendaalse kerk naar de rotonde op de Schelmseweg, steekt daar recht over en vervolgt de weg een klein eindje. De Kapellenberg lag dan aan je linkerhand. Later werd het De Del genoemd. Door de jaren heen vonden veel voetbalclubs daar voor langere of kortere tijd hun onderdak.

  Na het vertrek van de voetbalverenigingen van De Del verrees op die plek rond 2000 een ruim opgezette villawijk, die de aloude naam De Del kreeg.

  In de volgende Kroniek meer over De Kapellenberg, waar VVO tot 1937 heeft gespeeld. In dat jaar volgde de verhuizing naar het nieuwe, door de gemeente aangelegde sportpark De Pinkenberg.

 • In de eerste twee jaren van het bestaan van de club wordt er door de jongens van Olympia alleen maar geoefend. Dat gebeurde op De Knollenkamp aan de Genestetlaan bij het Bakkerspad in Rozendaal, tegenover het huis van de historicus Schram. Schram is de vader van goalgetter Foppe en tevens vertrouwensman van baron Van Pallandt. De gemeente had dit perceel, een gerooide boomgaard, gratis ter beschikking gesteld. Iedere woensdag- en zaterdagmiddag werden er van 2-5 uur onderlinge partijtjes gespeeld. Ook na schooltijd werd vaak nog even een uurtje aan ‘goalschieten’ gedaan. Echte trainingen kon je het niet noemen en aan theorie werd niet gedaan. Opvallend: het veld was hellend, hobbelig en omgeven door nog een enkele kersen- en appelboom. Daar werd gretig van geprofiteerd.

  In 1903 durfde men het aan om zich aan te sluiten bij de GVB (Gelderschen Voetbalbond). De Knollenkamp voldeed voor competitiewedstrijden vanwege de geringe afmetingen van het veld op geen enkele manier aan de eisen van de GVB, zodat voor de wedstrijden gebruik werd gemaakt van een weide bij kasteel Biljoen, De Essop genaamd. Helaas was de weide drassig, met als gevolg dat veel wedstrijden moesten worden afgelast. De verkleedruimte was op de hooizolder van Joosten. Een aanpalende hoeve in Zwitserse stijl.