• De oorlogsjaren ’40-’45

  In de mei-uitgave van 1940 van de Velpsche Courant verschijnt een redactioneel artikel met een officiële bekendmaking:

  ‘… De Duitsche weermacht waarborgt den inwoners volledige vrijheid van persoon en eigendom. Wie zich rustig en vreedzaam gedraagt heeft niets te vrezen...”

  Nederland is door Hitler-Duitsland overrompeld en bezet. Er wordt een avondklok ingesteld. Na half negen ’s avonds moet iedereen binnen blijven. Weldra echter rolt de bal weer op de voetbalvelden. Eerst worden er benefietwedstrijden gespeeld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de slachtoffers van het Duitse bombardement op Rotterdam. Ook wordt de door de bond opgezette noodcompetitie afgerond. In mei stond VVO nog bovenaan, maar door een aantal slechte resultaten, “bij VVO haperde het over alle linies, vooral de voorhoede knoeide er lustig op los”, werd het kampioenschap op de laatste zondag van juni verspeeld. In de zomer van 1940 speelt een gecombineerd Velps elftal tegen Rheden ten bate van het Comité Eereplicht. Het comité beijvert zich om de Hollandse soldaten die in de meidagen van 1940 sneuvelden een passend graf te bezorgen, onder meer op Heiderust.

 • Het is maart 1941. VVO herdenkt zijn 40-jarig Jubileum. Ondanks de bijzondere tijdsomstandigheden waaronder men leeft, is er toch een tamelijk uitgebreid jubileumprogramma samengesteld. De Velpsche Courant van vrijdag 28 februari 1941 schrijft daar het volgende over:

 • “… Zaterdagmiddag 1 maart vindt in de groote zaal van De Vereeniging van 3-5 uur de receptie plaats. Op deze receptie zal de Bondsvlag door een vertegenwoordiger van de NVB (Nederlandse Voetbal Bond) worden uitgereikt. Zooals bekend reikt de bond deze vlag uit aan vereenigingen die 40 jaar bestaan en zijn nog maar weinig vereenigingen in het bezit van dit bondseereteken. Gelijktijdig vindt in de garderobe een fototentoonstelling plaats, die tal van foto’s, portretten uit het verre verleden en het heden ten aanschouwe zal geven. Van 1901 af tot en met 1941. De show is zeer interessant.

  Precies om 7 uur begint de Feestavond. Na de opening door den voorzitter zal de oprichter, de heer F. Pantekoek, een toespraak houden. Vervolgens zal de VVO-jeugd met enkele dames een vroolijke schets van de hand van den heer Schram, getiteld: ‘VVO-Journaal ‘ opvoeren. Bartoes, de gevierde radio-zanger, conferencier met Cor van Veen, allen wel bekend, verleenen hun medewerking. Beiden beschaafde eerste klas artiesten. Na de pauze nog een vroolijke schets “VVO-historie” met 12 medespelenden. Meer willen we niet zeggen, dan dat onze verwachtingen hoog gespannen zijn.

  Zondag 2 maart brengt de Pinkenberg u wedstrijden tussen VVO en Rheden. Zowel aspiranten, 1e elftal als veteranen vertonen hun kunsten.’s Avonds van 7-11 uur een groot feestbal in de tuinzaal van Hotel Naeff, echter uitsluitend voor genoodigden, evenals zulks het geval is voor den feestavond op Zaterdagavond. Introducties kunnen, gezien de groote belangstelling, niet worden toegestaan. Dit sluitingsfeest zal zeker, daarvan zijn we overtuigd, voor 100% slagen. Gezien de tijdsomstandigheden, zal geheel VVO op waardige wijze medewerken ook dit lustrum op gepaste manier te vieren en blijven leven in de annalen als: één der mooiste, dat het zoo moge zijn!

 • Feestprogramma zaterdag 1 maart 1941
 • Evacuee in Rozendaal

  Op de Pinkenberg, in de kleedkamers, onder de tribune, verbleven na de slag om Arnhem in september 1944 en de daaropvolgende evacuatie van de inwoners van Arnhem, verscheidene gezinnen. Zo ook het gezin van Bastiaan Schoel (1915), bestaande uit Bastiaan zelf, zijn echtgenote Gerritje Peters (1914) en hun beide kinderen Bastiaan (1941) en Harry (1943). De burgemeester van Rozendaal verzocht VVO dit gezin in het bezit te stellen van een DSK (Distributie Stamkaart) en de benodigde bonnen voor voedingsmiddelen. In de uitgave van De Roos, het informatieblad van de gemeente Rozendaal, in april 2020 ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid, staat een herinnering  van de oudste zoon Bastiaan Schoel aan de evacuatie op het VVO-terrein:

  “Ik ben als kind met mijn ouders geëvacueerd geweest in Rozendaal op het VVO-terrein. De ouders kregen een kleedkamer toegewezen en wij als kinderen sliepen bij elkaar in een kleedkamer onder de trap. ‘s Morgens zorgden de niet zindelijke kinderen ervoor dat we allemaal nat waren. Pijnlijk waren de houtsplinters in mijn handen van de leuningen. Verder was het een mooie speelplaats, tot we gedwongen moesten vertrekken richting Ede.”

 • Document van de burgemeester van Rozendaal aan VVO d.d. 26 september 1944
 • Distributie Stamkaart
 • Voedselbonnen