• Gedragscode VVO

  Gedragscode VVO
  Gedrag tijdens wedstrijd

  • Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken;
  • Bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider zich aan de teamleider van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor;
  • In het veld toont men respect voor elkaar;
  • Sportief gedrag, dit betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen;
  • De scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie;
  • Verbaal en/of fysiek geweld (grof taalgebruik, lichamelijk geweld, pesten, discriminatie) wordt niet getolereerd;
  • Volg de spelaanwijzigingen van de teamleider op. Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling;
  • Na afloop wordt da tegenstander altijd de hand geschud;
  • Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je teamleider of je trainer;
  • Aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld;
  • Toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding;


  Gedrag buiten de wedstrijd

  • Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd;
  • Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleider hoe het vervoer georganiseerd is;
  • Afmelden altijd persoonlijk bij de teamleider, niet via vriendjes etc.;
  • Verzamelen op de door de teamleider afgesproken tijd en plaats;
  • Na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.;
  • Zet fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

   

  Clubhuis

  • Alcohol drinken is voor spelers tot 18 jaar verboden (zoals vastgelegd in de Wet);
  • Roken is in clubhuis niet toegestaan;
  • Aanwijzingen van de clubhuismedewerk(st)ers dienen te worden opgevolgd;
  • Lopen op voetbalschoenen in clubhuis is niet toegestaan;
  • Spelen om geld is niet toegestaan;
  • Tafels en stoelen worden gebruikt zoals bedoeld;
  • Glaswerk moet in het clubhuis blijven en mag onder geen voorwaarde mee naar buiten worden genomen;
  • Clubhuismedewerkers dienen zich te houden aan de door de Warenwet gestelde regels, alsmede aan de richtlijnen voor de beheerder en overige medewerkers van het clubhuis.

   

  Persoonlijke verzorging

  • Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen waarbij de shirt in de broek moet; horloges, ringen en kettingen zijn tijdens de wedstrijd verboden;


  Kleedkamers

  • Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon achter gelaten wordt;
  • De teamleider controleert of de kleedkamer schoon is;
  • In de kleedkamer blijft men van andermans spullen af;
  • Roken in de kleedkamer en de kantine is verboden;
  • Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer;
  • Onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen;
  • De gedragscode geldt voor iedereen. De teamleider heeft, gegeven zijn rol, een speciale functie.
  • De teamleider weet zich gesteund door het bestuur.