• Goed bezochte oliebolcup en nieuwjaars receptie

    De oliebolcup wedstrijden (2) tussen jong (oud) VVO en senior (oud) VVO en de nieuwjaars receptie op januari 2020 zijn goed bezocht.

    Het was een gezellige drukte op de velden en daarna in het clubhuis.

    Tijdens de nieuwjaars speech van voorzitter Coen Zwiers werden ook de jubilarissen Frans en Nico Budel gehuldigd voor hun 40 jarig lidmaatschap en Adri van der Waal voor zijn 50 jarig lidmaatschap. 

    Daarnaast werd Daan Appels officieel gehuldigd als erelid nadat hij hiertoe was benoemd tijdens de laatsgehouden ALV.