• Het mobiliteitsjaar

    Op de ‘clubavonden’ van VVO, ‘s woensdags in melksalon ‘Beatrix’ op de hoek van de Kerkallee en de Schoolstraat, wordt een begin gemaakt met een pingpong-competitie. In maart 1939  leidt dat tot de oprichting van een tafeltennisvereniging onder de naam ‘Barna’, vernoemd naar de Hongaarse wereldkampioen Barna. Zestien leden melden zich aan. Drie bestuursleden van VVO nemen het initiatief tot een ‘propaganda-tafeltennistoernooi’. Dat vindt plaats in januari 1940 onder auspiciën van de VV & AC Olympia, afdeling tafeltennis, in De Vereeniging. Het loopt storm. Barna staat op eigen benen, maar is nauw verwant aan VVO.

  • Tafeltennisvereniging Barna - 1939
  • Op 24 augustus 1939 kondigt de Nederlandse regering de voormobilisatie aan en worden 50.000 mannen onder de wapenen geroepen. Op 28 augustus volgt de algehele mobilisatie.

  • Honderden extra treinen worden ingezet en binnen enkele dagen zitten 280.000 soldaten op hun post. De bevolking reageert kalm op de mobilisatie, al brengt die het dagelijks leven in de war. Gebieden worden onder water gezet, bewoners en vee geëvacueerd. Soldaten versperren wegen en bruggen, en hakken bomen weg om een vrij schootsveld te hebben. De bevolking krijgt een verbod op hamsteren, waar lang niet iedereen zich aan houdt. De aandacht voor de mannen die ver van hun gezin verwijderd zijn, is groot.

    Brengt het begin van de mobilisatie nog spanningen met zich mee, al snel slaat de verveling toe. Om de eentonigheid te doorbreken organiseren de manschappen spelavonden, sportwedstrijden en concerten. Ook in Velp worden activiteiten voor de gemobiliseerde militairen georganiseerd. In de Arnhemsche Courant verschijnt daarover een artikel. Een voetbalwedstrijd op de Pinkenberg en een feestavond in ‘De Vereniging’ in de Wilhelminastraat, een bij de VVO’ers bekende locatie voor jubilea-feesten en het door de club georganiseerde Oranjebal.

    Ook VVO kreeg te maken met de gevolgen van de mobilisatie. Bestuurslid Herman Meijerink legde zijn taak neer vanwege ‘militaire verplichtingen’. Diverse spelers werden opgeroepen en er ontstonden lege plekken in de elftallen. Eind augustus werden daarom onderlinge wedstrijden gespeeld. Diverse jongeren kregen een kans voor het eerste elftal om de vacante plekken van degenen die onder de wapenen waren geroepen op te vullen. De KNVB kondigt een ‘noodcompetitie’ aan. De bond deelt alle clubs uit de gemeente, op Rheden na, bij elkaar in, omdat reizen in de nieuwe situatie moeilijk is geworden.