• In de zomerstop is de centrale ruimte onder de tribune door vrijwilligers opgeruimd en schoongemaakt. Het vriendelijke doch dringende verzoek aan iedereen die er gebruikt van maakt is de ruimte netjes te houden! Dus: ballen en hesjes in de hokken, ander materiaal in de materialenhoek en afval in de daarvoor bestemde bakken.
    Heb je vragen over het materiaal mail dan met materiaalbeheerder Frank Tiebosch: franktiebosch@tiscali.nl.