•  

    Traditioneel werden tijdens de nieuwjaarsreceptie de jubilarissen van de club gehuldigd. Willy Bolderman is 60 jaar lid van VVO, Jurrie Beek en Ben van Enter 50 jaar en Hans Erren 40 jaar. Laatstgenoemde kon vanwege een verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn. Willy, Jurrie en Ben werden door voorzitter Daan Appels toegesproken en kregen een speldje met vermelding van het aantal jaren dat ze lid zijn van VVO. De felicitaties gingen ook gepaard met een bos bloemen en een fles wijn. Op de foto Willy Bolderman (links) met oud-trainer Henk Werstdorp.