• Jubileum 75 jaar

  Ondanks het gegeven dat er veel van de club gevraagd wordt aan menskracht in de aanloop naar het nieuw te realiseren clubhuis in 1972, houdt het bestuur van VVO vast aan de traditie om aandacht te besteden aan jubilea, zoals het 70-jarig bestaan in 1971 en het 75-jarig bestaan in 1976.

 • Mannen in pakken. Het bestuur van VVO in 1970.
 • Zittend vlnr: Henk Theunissen (2e secretaris), Jan Salemink, Hans Willemsen (secretaris), Wim van Gelder (voorzitter), Wim Heerink (penningmeester), Gideon Koens en Jan Liethof (2e voorzitter). Staand vlnr: Johan Metz en Otto van Hunen (2e penningmeester).

 • Om de viering van de mijlpaal in 1971 gestalte te geven wordt een Jubileumcommissie gevormd.

  Op vrijdag 12 maart is de reünie oftewel de ‘bokkenavond’ in de Gildebroeders (de oude ‘Vereeniging’) voor alle leden vanaf 16 jaar. Op zaterdag is in taveerne ‘De Watermolen’ aan de President Kennedylaan de receptie voor zusterverenigingen en officiële instanties en organisaties. ’s Avonds gevolgd door een ‘Bal Masqué’ in de Gildebroeders.

  Er wordt een dringend beroep gedaan op de leden om deze avond gekostumeerd te bezoeken. Voor de meest originele en mooiste kostuums voor groepen, paren en individuele Bal Masqué-gangers worden prijzen uitgereikt. Het feest is gepland tot 04.00 uur in de vroege zondagochtend. De muziek wordt verzorgd door het muziekgezelschap ‘The Blue Birds’ uit Nijmegen. Ter verhoging van de feestvreugde komt ook draaiorgel ‘Veronica’ naar Velp.

  De VVO-jeugd komt aan z’n trekken op zondag 14 maart, als in sporthal ‘De Dumpel’ een voetbal/sportdag wordt gehouden. Deze dag bestaat uit een onderling zaalvoetbaltoernooi voor pupillen en junioren, en de jeugd kan meedoen aan allerlei spelletjes, zoals sjoelen en pijltjes gooien.

 • Het 75-jarig jubileum in 1976 is een echt officieel Jubileum. Driekwart eeuw! Er rolt een prachtige jubileumuitgave van de persen met, traditioneel, bijdragen van de burgemeesters van Rheden en Rozendaal, de erevoorzitter en de huidige voorzitter.

 •  In het oog springend is de fraaie, historische bijdrage, met veel foto’s, onder de titel ‘VVO door de jaren heen’.

 • Dr. G.W.B. Borrie, burgemeester van Rheden
 • “… Driekwart eeuw voetbalgebeuren vormt wel een goede aanleiding om even bij stil te staan. Allereerst voor een terugblik, maar vooral ook voor een bezinning op de toekomst. De bekende leuze ‘regeren is vooruitzien’ gaat zeker op voor een voetbalvereniging die op niveau haar partij wil blijven meespelen.

 • Ook in de achterliggende periode heeft steeds de teamgeest, het saamhorigheidsgevoel en veel enthousiasme de boventoon gevoerd, en het heeft op de vereniging een eigen stempel gedrukt. Niet voor niets begint het refrein van het clublied met de woorden ‘VVO gaat nooit verloren’. Wanneer de verenigingsgeest blijft zoals die tot nu toe is geweest, dan hoeven wij daaraan niet te twijfelen…”

 • H.L.M. Flugi van Aspermont d’ Hangest baronnesse d’ Yvoy van Mijdrecht, burgemeester van Rozendaal
 • “… Dat in 1901 de heren Van de Bovenkamp, Wijlhuizen, de gebroeders Pantekoek, Rein van Pallandt en Steygerwald elkaar op voortreffelijke wijze de ‘bal hebben toegespeeld’ op De Knollenkamp in Rozendaal.

  Al diegenen die na hen kwamen hebben begrepen dat de meest waardevolle eigenschappen van VVO behouden moesten blijven en doorgegeven moesten worden aan de volgende generaties voetballers en bestuursleden.

 •  Zie thans het resultaat waar met eenvoud, een collegiale sportieve sfeer en een krachtige leiding VVO geworden is wat zij nu is: een bloeiende voetbalvereniging die met jong en oud zijn 75-jarig bestaan viert…”

 • “… Toen op 3 maart 1901 een aantal jongelui bij elkaar was om een voetbalclub op te richten, zullen ze niet vermoed hebben dat dit voor ons (nu 75 jaar later) een historische datum zou worden. In die dagen was voetbal niet zo’n algemene sport en deze te meer moeten de oprichters wel een enorme vooruitziende blik hebben gehad.

 • Wim van Gelder, voorzitter VVO
 • In de nu achter ons liggende 75 jaar zijn er vele bekende en onbekende leden geweest die door de sport hun ontspanning en inspanning hebben beleefd. Er zijn kostbare herinneringen zoals het 50- en 60-jarig bestaan en promotie en degradatie zijn hoogte- en dieptepunten geweest. Ook de bouwperiode van ons nieuwe clubhuis en de daaropvolgende opening in 1973 was een hoogtepunt. Het is mij een oprechte eer om voorzitter te zijn van VVO. Temeer daar de geest in al zijn gelederen goed is en het zeer prettig is om met iedereen te mogen samenwerken. Moge het ons gegeven zijn om nog zeer lange tijd met al onze leden de vreugde van onze voetbalclub te beleven, is de wens van uw voorzitter…”

 • “… Terugziende op 75 jaar VVO, waarvan ik nu 56 jaar deel uit maak, bekruipt me een gevoel van verwondering. Dat uit zo’n dorpsclubje zo’n grote vereniging is voortgekomen en dat er in al die jaren een fijne geest heeft geheerst. De alom bekende VVO-geest is altijd de pijler geweest waarop VVO heeft gedraaid en ik durf te stellen dat deze gehandhaafd zal blijven, zeker tot aan ons eeuwfeest!

 • Jan Veenendaal, erevoorzitter VVO
 • Tot onze grote schare jeugd zeg ik, en hier kan ik niet genoeg de nadruk op leggen, dat zij lid zijn van een oude club met een gevestigde, goede reputatie. Een club waard om je beste krachten aan te geven. Dankbaar mogen we op 75 jaar VVO terug zien. De club was en is een stuk van ons leven, dat wij voor geen goud zouden hebben willen missen.Ons VVO: van Voetbal Vreugde Overvloeiende!...”

 • Foto van de VVO-jeugd aangeboden aan het bestuur bij het 75-jarig jubileum in 1976.