•  

    Saai is niet het goede woord, maar de tussentijdse algemene ledenvergadering op zaterdag 13 april verliep zonder noemenswaardige hoogtepunten. Zorgwekkend is wel dat er nog geen kandidaten in beeld zijn voor de vacatures die in november in het bestuur ontstaan. Aftredend en niet-herkiesbaar tijdens de vergadering aan het eind van het jaar zijn: Daan Appels (voorzitter), Edwin de Graaf (penningmeester) en Marcel Janssens (lid). Wil jij iets doen of heb je suggesties, neem dan contact op met Daan, telefoon 06 2222 1447, email voorzitter@vvo.nu.