• Beste VVO’ers,

  Nog een maand tot de winterstop en de competities zijn in volle gang.

  Fijn om te zien dat alle (jeugd)teams voldoende voorzien zijn van trainers en teammanagers om wekelijks hun pot voetbal te kunnen spelen, dank daarvoor! 

  Algemene Leden Vergadering (ALV) 25 oktober 2023

  Op genoemde datum is de ALV gehouden in het clubhuis van VVO. Naast het doornemen van de cijfers over het seizoen 2022-2023, waar de stijging van de energiekosten met ruim EUR 14.000,- een uitschieter was, is het bestuur decharge verleend. Bij de samenstelling van het bestuur heeft Christel Poppe (penningmeester) aangegeven niet herkiesbaar te zijn, Brian Donderwinkel (organisatie) is voor opnieuw drie jaar herkozen, de overige bestuursleden (Arlette Groenewoud, secretaris, Sandor Bod, facilitair en Coen Zwiers, voorzitter) zijn ‘zittend’. Wij bedanken Christel voor vier jaar ‘trouwe dienst’ als penningmeester. Zij wordt opgevolgd door het penningmeester duo Ramon van Steenbergen en Brian Huijbers. Sam van den Hoven zal zich als Hoofd Opleiding (HO) focussen om het voetbalbeleid en sluit regelmatig aan bij bestuur overleggen/-vergaderingen.

  Voor het nieuwe seizoen ligt de focus, naast uiteraard de voetbalorganisatie draaiende houden en te optimaliseren, voor VVO op facilitaire zaken. Zo bespraken wij de investering in LED verlichting voor het bovenveld, het repareren van het tribune dak waarna ook de kleedkamers een opknapbeurt krijgen (nieuwe plafonds, epoxy op wanden en vloeren, energiezuinige douchekoppen en een zuinige(re) ketel). Naast dat deze uitgaven een verduurzaming betekenen, realiseren we hierdoor ook een energiebesparing op elektra en gas.

  De planning voor de uitvoering van het e.e.a. wordt momenteel door Sandor gemaakt. Een aantal grotere projecten, zoals installatie LED verlichting en werkzaamheden dak worden door erkende bedrijven uitgevoerd. Voor het opknappen van de kleedkamers (één voor één) zullen we ook een beroep doen op de hulp van leden en ouders/verzorgers van leden. Heb je nu al interesse om te helpen, meld je aan bij Sandor via facilitair@vvo.nu Maakt niet uit of je kunt helpen voor een halve dag, een dag of enkele dagen, alle hulp is welkom!

  Tot slot is er een update gegeven over de samenwerking met de gemeente Rheden, DVOV, Veluwezoom en een externe procesbegeleider samen aan een toekomstplan voor Sport op de Pinkenberg.

  Verschillende ontwikkelingen zijn concreet aanleiding hiervoor. Die liggen op het vlak van:

  1.         Accommodatie Pinkenberg (energie, klimaat & verduurzamen);

  2.         Voetbal & sport (de sportbehoefte van mensen verandert, nieuwe sportvormen en -soorten);

  3.         Maatschappelijk (groeiende aandacht voor onze gezondheid, Kan een sportclub een laagdrempelige en preventieve rol spelen?).

  Vanuit alle drie de verenigingen en omwonenden worden er binnenkort mensen benaderd die een doorsnede  vormen van de vereniging en de buurt om met de procesbegeleider te brainstormen en te discussiëren over deze onderwerpen. Uitnodigingen volgen persoonlijk vanuit VVO.

  Contributie seizoen 2023-2024

  Met ingang van dit seizoen gaan wij de contributie innen met behulp van een externe partij, Club Collect. Enerzijds gedwongen omdat het beheer van (wan)betalingen bijna een dagtaak aan het worden was, anderzijds om leden meer flexibiliteit in de betaalfrequentie te geven. Je kunt in het vervolg zelf aangeven of je de contributie in 1, 2 of 4 termijnen wilt voldoen. Vanaf volgende week ontvangt iedereen hier een mail over vanuit Club Collect. Daarnaast zijn we helaas genoodzaakt boetes te hanteren voor het overschrijden van de betaaltermijn. Bij een 1e aanmaning EUR 10,- boete en bij een 2e aanmaning EUR 25,- boete. Voor het storneren zonder legitieme reden rekenen we EUR 10,- boete. Iedereen heeft immers (nu) de kans en mogelijkheid zijn eigen betaalwensen aan te geven.

  We rekenen op jullie begrip en tijdige betaling.

  Afsluiten accommodatie

  Regelmatig merken wij op dinsdag- en donderdagochtend dat de ons terrein niet juist is achtergelaten. Doe veldverlichting uit en sluit hek van het park, mocht je de laatste zijn, loop niet zomaar weg. Dank voor meedenken en meekijken!

  Grote Club Actie

  De grote clubactie heeft dit jaar ruim EUR 3.000,- opgeleverd voor VVO! Dank aan alle lotenverkopers voor je inzet. VVO zal dit geld nuttig besteden aan diverse voetbal gerelateerde zaken en jeugdactiviteiten.

  Presentatiepakken en trainingsets selectie teams, winterjassen

  Een aantal nieuwe leden zit nog met smart te wachten op hun presentatiepak, net zoals spelers die nieuw zijn aangesloten bij een selectieteam.

  Wij hebben en houden nauw contact met voetbalshop over levertijden, maar zij zijn afhankelijk van de levertijden van Adidas. Daarna moeten zij kleding nog (verder) bedrukken en VVO moet dan de trainingskleding nog voorzien van een uniek tagnummer ter registratie op naam.

  We hopen en verwachten voor de winterstop nog een afhaal- en omruildag te kunnen organiseren.

  Hoe dan ook, dankjewel voor je geduld!

  Winterjassen voor trainers worden, op naam geregistreerd, binnenkort verder uitgedeeld door Sam van den hoven.

  Sportieve groet,

  Bestuur 2023-2024
  Brian, Coen, Arlette, Sandor, Ramon en Brian
  Volg VVO op
  Facebook & Instagram!