• Openstaande rekening!

 • Elftalfoto op De Knollenkamp, kort voor de verhuizing naar De Kapellenberg. Een periode met wisselende tenues. Gestreept of egaal zwart shirt. Witte of zwarte broek
 • De Kapellenberg is een hele vooruitgang vergeleken bij het drassige weiland De Essop bij Biljoen. Op zondag 18 september 1910 wordt het terrein op De Kapellenberg feestelijk in gebruik genomen. Veel mensen zijn daar op afgekomen. Bij de entree van het veld worden 200 VVO-propagandaboekjes uitgedeeld. Ook het weer werkt mee: een aangename temperatuur en volop zon.

 • In de openingsrede wordt dank gebracht aan de ‘hoogedelgeboren’ heer F.J.W. van Pallandt van Rosendael. ‘Voor zijn milde schenking en voor de krachtdadige hulp die hij ons verleend heeft bij het in orde maken van het terrein.’ Ter verkrijging van het terrein in eigendom moet VVO trouwens wel een renteloze lening aangaan. Secretaris Schram wordt bij deze gelegenheid benoemd tot erelid en de aftrap van de openingswedstrijd wordt verricht door freule C. van Pallandt.

  Niet alle verenigingen hadden zo’n fraai veld als VVO op De Kapellenberg. In de verslagen van uitwedstrijden vind je regelmatig kwaliteitsbeoordelingen van velden. Zo speelde men in Deventer op ‘een miniatuurveld met boterblommen en koe-koeken’. Het veld in Doetinchem wordt als volgt omschreven: ‘een combinatie van een droge eendenkom en een gesloopt fort. Het ene doel boven op een heuvelkam, het andere in een vallei; de rest was naar verhouding.’

  Op De Kapellenberg diende ‘een houten hok waarvan de binnenkant beplakt was met rietmatten’, als kleedgelegenheid. Wanneer de spelers zich na afloop van de wedstrijd wilden wassen, moesten ze eerst met kruiwagens water halen bij de pomp onderaan de Kerklaan.

  Hoogtepunten waren de wedstrijden tegen Vitesse, met wel 3000 toeschouwers dicht opeengepakt langs de zijlijn. Werklozen hadden toegang voor half geld. De spelers van Vitesse arriveerden vaak pas vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd. Naar verluidt wilden ze zo kort mogelijk op De Kapellenberg zijn, omdat de accommodatie hen te min was. VVO echter is blij met het veld. De dankbaarheid jegens de familie Van Pallandt komt tot uiting in het laatste couplet van het clublied:

  En hadden wij iets nodig, dan kregen wij ’t allemaal

  Vragen was overbodig, want ’t kwam van Rosendael

  We kregen ’t veld al kant-en-klaar, ’t gaas en nog veel meer

  Zo zeggen we dan met elkaar: we danken hen duizend keer’

 • Rest nog één bijzonderheid te vermelden. VVO was in de competitie meermalen ingedeeld in de 2e klasse Oost, waarin Eendracht uit Nijmegen vaak de tegenstander was. Uit de wedstrijdverslagen blijkt dat de confrontatie tussen beide clubs immer een nogal fysiek potje voetbal opleverde, compleet met de nodige irritaties over en weer. Na afloop van één van die wedstrijden consumeerde het Eendracht-team voor anderhalve gulden limonade. Vervolgens namen ze de benen zonder te betalen!

 • Elftalfoto uit de beginperiode. Rond het eerste lustrum in 1906
 • Eendracht fuseert in 1910 met vv Nijmegen. De nieuwe club gaat verder onder de naam NEC (Nijmegen Eendracht Combinatie). Dat betekent dat VVO anno 2021 nog een vordering heeft op profclub NEC uit Nijmegen van anderhalve gulden. Omgerekend naar 2021 is dat 18,22 euro.

  Ongetwijfeld is de inningstermijn van deze schuld verjaard, maar in het kader van ‘wie het kleine niet eert is het grote niet weert’, en gezien het feit dat clubs uit het betaalde voetbal zelf altijd aangeven een gezonde en vriendschappelijk relatie na te streven met de amateurclubs in de regio, zou het voor het bestuur van VVO in het kader van het 120-jarig bestaan aanleiding kunnen zijn NEC alsnog te verzoeken deze schuld in te lossen.