• Reglement gebruik kunstgrasveld

  Gebruik Kunstgrasveld
  Onder normale weersomstandigheden zal het kunstgrasveld de meeste tijd. bespeelbaar zijn, toch zijn ook hier enkele uitzonderingen. Bij de verschillende weersomstandigheden gelden andere regels.

  Sneeuw
  Wanneer het veld bedekt is met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in principe op getraind worden. Wedstrijden zijn als gevolg van de onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk. Indien gewenst kunnen de lijnen sneeuwvrij gemaakt worden, dit kan een schuifbord met een rubberflap aan de onderzijde kan de sneeuw naar de zijden van het velden geschoven worden. Zeer belangrijk hierbij is dat er geen invulmateriaal mee verplaatst wordt. Sneeuw verwijderen is nauwkeurig werk en dient dan ook bij voorkeur aan deskundigen te worden overgelaten.

  Het gehele veld sneeuwvrij maken is niet toegestaan.

  Neerslag
  Door de goede waterdoorlatendheid van de toplaag en de onderliggende constructie zal het veld snel ontwateren en het veld ook weer snel bespeelbaar zijn. Tijdens een zeer zware regenbui kan het voorkomen dat gedurende een korte periode het veld volledig verzadigd is en er plassen op het speelveld ontstaan. Op dit moment is de stabiliteit van het veld gering en kan door sterk af- of schrapzetten verplaatsing van het invulmateriaal voorkomen. Vooral tijdens trainingen wordt dan aanbevolen om de training te stoppen of uit te stellen totdat de plasvorming verdwenen is daarna is het veld weer volledig bespeelbaar. Normaliter zullen deze extreme omstandigheden zeer incidenteel voorkomen in Nederland.

  Droogte
  Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen voor de bruikbaarheid van het kunstgras. Bij zeer hoge temperaturen kan als gevolg van het zwarte rubber in de mat de temperatuur extra oplopen, dit heeft geen effect op de bespeelbaarheid. Enkel kan het onder zeer warme omstandigheden voorkomen dat meer geur van rubber vrijkomt.

  Vorst
  Met name ‘droge’ vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de speeleigenschappen van het veld. Bij nog lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het veld, verharden van de vezels en deze worden gevoeliger voor schade. Bij zeer strenge vorst is gebruik niet toegestaan. Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (neerslag of smeltende sneeuw) of nat wordt (ijzel) zal de bovenlaag veel vocht bevatten welke bevriest. Op dit moment is het oppervlak glad (ijs) en onbespeelbaar.

  Opdooi
  Tijdens opdooi kan er niet op kunstgrasvelden gespeeld worden. Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken, is het mogelijk dat de invulling van de mat of de onderliggende sporttechnische laag volledig verzadigd is met (smelt)water. Deze laag is dan volledig instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan in deze fase leiden tot oneffenheden in het veld en tot blijvende schade aan de vlakheid.