• Ruud Schwartz is maandagavond 20 november tijdens de algemene ledenvergadering van VVO toegetreden tot het bestuur. De leden gaven zonder tegenstemmers hun fiat aan de voordracht van het bestuur. Manuela de Wit daarentegen maakt geen deel meer uit van het bestuur. Zij was aftredend en niet herkiesbaar. Ruud Schwartz is een oud-speler van VVO die in het verleden een korte periode voorzitter was van de club. Na een afwezigheid van enkele jaren is hij nu terug. Naast bestuurslid is Ruud interim-voorzitter van de jeugdcommissie. De ledenvergadering kende een vlot verloop. Voorzitter Daan Appels lanceerde een plan om met een groep leden en ouders van jeugdleden te gaan brainstormen over de toekomst van de club. De komende maanden zal dat worden uitgewerkt, waarna er verslag van wordt gedaan tijdens de ledenvergadering in april 2018. Voor het eerst werd van het financiële reilen en zeilen verslag gedaan door de vorig jaar aangetreden penningmeester Edwin de Graaf. De cijfers die Edwin presenteerde konden op instemming rekenen van de ongeveer 30 aanwezig leden.