• Sportieve en culturele activiteiten

  Een collage van berichten uit het Arnhems Dagblad uit de jaren 40 en 50, met berichtgeving over activiteiten op De Pinkenberg.

 • Koninginnedag 1949
 • Koninginnedag 1947
 • Sportdag 1951
 • Sportdag 1947
 • De jaren na de Tweede Wereldoorlog kenmerkten zich, naast de inspanningen voor herstel van de geleden schade aan huizen, publieke voorzieningen en bedrijven, ook door een geest van saamhorigheid en een gevoel van gezamenlijk verantwoordelijkheid om de toekomst in verbinding met elkaar vorm te geven. Natuurlijk, vooralsnog in de toen gebruikelijke zuilenstructuur van onze samenleving, maar allengs meer en meer stapte men over die getrokken grenzen heen en zocht samenwerking met een ieder die aan het nieuwe elan inhoud wilde geven. Zo werden er gezamenlijke sportdagen georganiseerd door het openbaar en het bijzonder onderwijs. Zowel voor het lager als het voortgezet onderwijs.

 • 20 oktober 1951
 • 1950
 • 1950 Aubade en spelwedstrijden
 • Om de onderlinge contacten te versterken, werden er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. De winkeliers uit de Emmastraat bijvoorbeeld tegen die van de Hoofdstraat. En de muzikanten van de Rosendaalse Kapel voetbalden tegen hun collega’s van de Velpse Harmonie. Ook de politie Rheden had een voetbalteam en er was een goede-doelenwedstrijd ten bate van het Groene Kruis tussen een team van Velpse artsen en een team van werknemers van de Coöperatieve Velpse Melkhandel. Ten gunste van de Stichting ’40-’45 werd een drukbezochte sportmiddag gehouden, de sport- en spelactiviteiten op Koninginnedag op de Pinkenberg waren in trek en er kwamen duizenden toeschouwers af op lokale en regionale turnwedstrijden. Kortom: het Oranjegevoel was volop aanwezig in die naoorlogse jaren.

 • 1952 Wedstrijd Politie Rheden -VVO
 • 1952 Wedstrijd tussen Hoofdstraat- en Emmastraatwinkeliers
 • 1953 Turndag van Neder-Veluwse Turnkring
 • Wedstrijd Rosendaalse Kapel- Velpse Harmonie
 • Ook Sportpark De Pinkenberg, dat kort vóór de oorlog gereed was gekomen, was in trek. Niet alleen vanwege de prachtige omgeving, ook vanwege de omvang. Bovendien was er voor een groot aantal toeschouwers een, zeker voor die tijd, comfortabele zitplaats op de monumentale tribune. De Pinkenberg voorzag heel duidelijk in een maatschappelijke behoefte. Een ‘parel’ aan de Veluwezoom, die ruimte bood aan meer dan alleen voetbal.

 • 10 juni 1955
 • 29 juni 1955
 • 22 mei 1956
 • 17 juni 1959