• Tarieven contributie seizoen 2023-2024

 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) is akkoord gegaan met contributie tarieven voor het seizoen 2023-2024 (index 0%): 
  Senioren                 € 297.50
  Junioren                  € 245.00
  Pupillen                   € 219.00
  30+ competitie        € 215.50
  30+ alleen trainen   € 157,50
  Walking Football      € 186.50
  Niet spelend lid        € 127.50
  Donateurs               €   50.00

  Op deze tarieven komt nog een vergoeding van EUR 20,- per seizoen voor het kledingfonds.

  Met ingang van seizoen 2023-2024 int VVO de contributie met behulp van ClubCollect. De contributie-facturering zal ieder seizoen rond oktober/november plaatsvinden.

  Voor verder info zie ook de link ClubCollect (betalen).

  In bijzondere- of persoonlijke omstandigheden is overleg over een afwijkende betaalafspraak altijd mogelijk, dit verzoek/initiatief ligt uiteraard bij de leden zelf. Indien van toepassing, neem contact op met onze penningmeester: financien@vvo.nu

  Indien je zelf de contributie overmaakt kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A       

  Voor vragen met betrekking tot de ledenadministratie (in-, uit- of overschrijven, adreswijziging enz.) verwijzen we graag naar:

  contact ledenadministratie

 • Kortingen:

  VVO kent voor haar leden de mogelijkheid tot studentenkorting en gezinskorting en verleent tevens medewerking aan de uitvoering van gemeentelijke kortingsregelingen van de gemeente Rheden en Arnhem.

  a. Studentenkorting
  Indien de ledenadministratie voor 1 november een kopie van het inschrijvingsbewijs van de dagopleiding voor mbo/hbo/wo heeft ontvangen, geeft VVO een restitutie van € 45,- op de seniorencontributie. Deze korting wordt dan op uw rekening overgemaakt, pas nadat eerst de volledige contributie is voldaan. Elk jaar dient zo'n kopie opnieuw ingeleverd te worden.

  b. Gezinskorting
  Ieder 2e lid en verder ontvangt een korting van € 6,50, mits woonachtig op hetzelfde adres.

  c.  Gemeentelijke kortingsregeling: De GelrePas
  De gemeente Rheden kent, net als de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Westervoort en Duiven, de GelrePas. Leden die in een van deze gemeenten wonen en die een inkomen genieten tot ten hoogste 120% van de bijstandsnorm, kunnen een Gelrepas bij hun gemeente aanvragen. Eénmaal in het bezit van deze pas, kunnen pashouders deelnemen aan alle activiteiten binnen het GelrePas programma, waaronder in ieder geval begrepen activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Pashouders kunnen (een deel) van hun contributie bij VVO (laten) voldoen vanuit de Gelrepas. Belangrijk is dat de Gelrepas wel ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd bij de gemeente en ieder jaar opnieuw bij de ledenadministratie moet worden ingediend.

  Voor alle duidelijkheid: (ouders van) leden met een Gelrepas blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor het volledig voldoen van de contributie aan VVO. Ook deze leden ontvangen dus de factuur en evt. herinneringen persoonlijk van VVO. VVO heeft op dit vlak geen overeenkomst met de gemeente, zij kan slechts declaren mbv de juiste persoons- en pasinformatie bij de betreffende gemeente.

  Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl.       

  d. Jeugdsportfonds
  Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de Gelrepas bestaat het jeugdsportfonds. De gemeente Rheden is hierbij aangesloten. De contributie en eventueel benodigde materialen kunnen worden vergoed tot een maximum van €225,- per jaar per kind. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, komen hiervoor in aanmerking. De aanvraag gaat via een intermediair, zoals een leraar, schoolarts of huisarts. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfondsgelderland.nl.

  Wil je zelf de contributie overmaken dan kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A

  Meer informatie:
  Ledenadministratie: ledenadministratie@vvo.nu

  VVO, méér dan voetbal