• Tarieven contributie seizoen 2020-2021

 • De Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met contributie tarieven voor het seizoen 2020-2021: 
  Senioren                 € 271.00
  Junioren                  € 218.50
  Pupillen                   € 192.50
  Zaalvoetbal             € 169.00
  35+                        € 189.00
  35+ alleen trainen   € 136.00
  Niet spelend lid        € 127.50
  Donateurs               €   50.00

  In deze contributies is ten opzichte van het vorige seizoen een indexering opgenomen van 0%.

  Bij VVO is het uitgangspunt dat de contributie per automatische incasso wordt geïnd. De contributie-facturering en -inning zal ieder seizoen in oktober en januari plaatsvinden. Dat betekent dat automatische incasso’s plaatsvinden:

  • Bij keuze voor afschrijving ineens: rond eind oktober;
  • Bij keuze voor afschrijving in 2 termijnen: rond eind oktober en rond eind januari.

  Verzending van de facturen vindt plaats per uitsluitend email.

  In geval van non-betaling (door stornering van de automatische incasso dan wel doordat de gezonden factuur niet tijdig wordt betaald) wordt het betreffende lid schriftelijk nog éénmaal in de gelegenheid gesteld betaling binnen 14 dagen te verrichten. Mocht hij/zij hieraan geen gehoor geven, wordt spelende leden een onmiddellijk speel- en trainverbod opgelegd en kan het bestuur daarnaast besluiten om een incassoprocedure op te starten.

  Wil je zelf de contributie overmaken dan kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A       

  Meer informatie:
  Financiele (leden)administratie: BartJan Dieperink
  facturatie@vvo.nu

  contact ledenadministratie

 • Kortingen:

  VVO kent voor haar leden de mogelijkheid tot studentenkorting en gezinskorting en verleent tevens medewerking aan de uitvoering van gemeentelijke kortingsregelingen van de gemeente Rheden en Arnhem.

  a. Studentenkorting
  Indien de ledenadministratie voor 1 november een kopie van het inschrijvingsbewijs van de dagopleiding voor mbo/hbo/wo heeft ontvangen geeft VVO een restitutie van € 45,00 op de seniorencontributie. Deze korting wordt dan op uw rekening overgemaakt. Elk jaar dient zo\'n kopie ingeleverd te worden.

  b. Gezinskorting
  Ieder 2e lid en verder een korting van € 6,50, mits woonachtig op hetzelfde adres.

  c.  Gemeentelijke kortingsregeling: De GelrePas
  De gemeente Rheden kent, net als de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Westervoort en Duiven, de GelrePas. Leden die in 1 van deze gemeenten wonen en die een inkomen genieten tot hoogste 120% van de bijstandsnorm, kunnen een Gelrepas bij hun gemeente aanvragen. Eénmaal in het bezit van deze pas, kunnen pashouders deelnemen aan alle activiteiten binnen het GelrePas programma waaronder in ieder geval begrepen activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Pashouders kunnen (een deel) van hun contributie bij VVO (laten) voldoen vanuit de Gelrepas. Belangrijk is dat de Gelrepas wel ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd bij de gemeente en ieder jaar opnieuw bij de ledenadministratie moeten worden ingediend.
  Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl.       

  d. Jeugdsportfonds
  Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de Gelrepas bestaat het jeugdsportfonds. De gemeente Rheden is hierbij aangesloten. De contributie en eventueel benodigde materialen kunnen worden vergoed tot een maximum van €225 per jaar per kind. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, komen hiervoor in aanmerking. De aanvraag gaat via een intermediair, zoals een leraar, schoolarts of huisarts. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfondsgelderland.nl.

  Wil je zelf de contributie overmaken dan kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A

  Meer informatie:
  Ledenadministratie; Fenneke Luppens; 06-19276736
  ledenadministratie@vvo.nu

  contact ledenadministratie