• Tarieven contributie seizoen 2022-2023

 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) is akkoord gegaan met contributie tarieven voor het seizoen 2022-2023: 
  Senioren                 € 297.50
  Junioren                  € 245.00
  Pupillen                   € 219.00
  Zaalvoetbal             € 169.00
  Walking Football      € 186.50
  30+ alleen trainen   € 157.50
  Niet spelend lid        € 127.50
  Donateurs               €   50.00

  In deze tarieven is ten opzichte van het vorige seizoen een indexering toegepast van EUR 26,50 (EUR 21,50 index plus EUR 5,- onderhoud kleedkamers).

  Bij VVO is het uitgangspunt dat de contributie per automatische incasso wordt geïnd. De contributie-facturering en -inning zal ieder seizoen rond oktober en rond januari plaatsvinden. Dat betekent dat automatische incasso’s worden uitgevoerd:

  • Bij keuze voor afschrijving ineens: rond eind oktober/begin november;
  • Bij keuze voor afschrijving in 2 termijnen: rond eind oktober/begin november en rond eind januari/begin februari.

  Verzending van de facturen vindt uitsluitend plaats per E-mail.

  In geval van non-betaling (door stornering van de automatische incasso dan wel doordat de gezonden factuur niet tijdig wordt betaald) wordt het betreffende lid per mail nogmaals in de gelegenheid gesteld betaling binnen 14 dagen te verrichten. Mocht hij/zij hieraan geen gehoor geven, wordt spelende leden een onmiddellijk speel- en trainverbod opgelegd en kan het bestuur daarnaast besluiten om een incassoprocedure op te starten.

  In bijzondere- of persoonlijke omstandigheden is overleg over een afwijkende betaalafspraak altijd mogelijk, dit verzoek/initiatief ligt uiteraard bij de leden zelf. Indien van toepassing, neem contact op met onze penningmeester: financien@vvo.nu

  Indien je zelf de contributie overmaakt kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A       

  Meer informatie of als je liever hebt dat VVO tijdig je cotributie incasseert:
  Financiele (leden)administratie: BartJan Dieperink
  Mail: facturatie@vvo.nu

  Voor vragen met betrekking tot de ledenadministratie (in-, uit- of overschrijven, adreswijziging enz.) verwijzen we graag naar:

  contact ledenadministratie

 • Kortingen:

  VVO kent voor haar leden de mogelijkheid tot studentenkorting en gezinskorting en verleent tevens medewerking aan de uitvoering van gemeentelijke kortingsregelingen van de gemeente Rheden en Arnhem.

  a. Studentenkorting
  Indien de ledenadministratie voor 1 november een kopie van het inschrijvingsbewijs van de dagopleiding voor mbo/hbo/wo heeft ontvangen, geeft VVO een restitutie van € 45,- op de seniorencontributie. Deze korting wordt dan op uw rekening overgemaakt, pas nadat eerst de volledige contributie is voldaan. Elk jaar dient zo'n kopie opnieuw ingeleverd te worden.

  b. Gezinskorting
  Ieder 2e lid en verder ontvangt een korting van € 6,50, mits woonachtig op hetzelfde adres.

  c.  Gemeentelijke kortingsregeling: De GelrePas
  De gemeente Rheden kent, net als de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Westervoort en Duiven, de GelrePas. Leden die in een van deze gemeenten wonen en die een inkomen genieten tot ten hoogste 120% van de bijstandsnorm, kunnen een Gelrepas bij hun gemeente aanvragen. Eénmaal in het bezit van deze pas, kunnen pashouders deelnemen aan alle activiteiten binnen het GelrePas programma, waaronder in ieder geval begrepen activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Pashouders kunnen (een deel) van hun contributie bij VVO (laten) voldoen vanuit de Gelrepas. Belangrijk is dat de Gelrepas wel ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd bij de gemeente en ieder jaar opnieuw bij de ledenadministratie moet worden ingediend.

  Voor alle duidelijkheid: (ouders van) leden met een Gelrepas blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor het volledig voldoen van de contributie aan VVO. Ook deze leden ontvangen dus de factuur en evt. herinneringen persoonlijk van VVO. VVO heeft op dit vlak geen overeenkomst met de gemeente, zij kan slechts declaren mbv de juiste persoons- en pasinformatie bij de betreffende gemeente.

  Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl.       

  d. Jeugdsportfonds
  Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de Gelrepas bestaat het jeugdsportfonds. De gemeente Rheden is hierbij aangesloten. De contributie en eventueel benodigde materialen kunnen worden vergoed tot een maximum van €225,- per jaar per kind. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, komen hiervoor in aanmerking. De aanvraag gaat via een intermediair, zoals een leraar, schoolarts of huisarts. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfondsgelderland.nl.

  Wil je zelf de contributie overmaken dan kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A

  Meer informatie:
  Ledenadministratie: ledenadministratie@vvo.nu

  VVO, méér dan voetbal