• Tarieven contributie seizoen 2017-2018

 • De Algemene Ledenvergadering is op 24 april jl. akkoord gegaan met de contributies seizoen 2017-2018: 
  Senioren                € 271.00
  Junioren                 € 218.50
  Pupillen                  € 192.50
  Zaalvoetbal             € 169.00 en € 116,-- icm veldvoetbal
  35+                        € 189.00
  35+ alleen trainen   € 136.00
  Niet spelend lid        € 127.50
  Donateurs               €   50.00

  In deze contributies is ten opzichte van het seizoen 2016-2017 een verhoging opgenomen van 0% en geldt voor alle veldspelers dat, zoals in 2015 al is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, de contributie nogmaals (en voor het laatst) met  € 10,= is verhoogd om de (extra) kosten te kunnen betalen die het gevolg zijn van de aanleg van kunstgras en verlichting op ons hoofdveld in de zomer van 2015.

  Bij VVO is het uitgangspunt dat de contributie per automatische incasso wordt geïnd. In het seizoen 2017-2018 zal de contributie-inning en -facturering volledig in augustus en november plaats vinden. Dat betekent dat automatische incasso’s plaatsvinden:

  • Bij keuze voor afschrijving ineens: rond 25 augustus.
  • Bij keuze voor afschrijving in 2 termijnen: rond 25 augustus en 25 november.

  Verzending van de facturen vindt plaats in augustus (en november).

  In geval van non-betaling (door stornering van de automatische incasso dan wel doordat de gezonden factuur niet tijdig wordt betaald) wordt het betreffende lid schriftelijk nog éénmaal in de gelegenheid gesteld betaling binnen 14 dagen te verrichten. Mocht hij/zij hieraan geen gehoor geven, wordt spelende leden een onmiddellijk speel- en trainverbod opgelegd en kan het bestuur daarnaast besluiten om een incassoprocedure op te starten.

  Wil je zelf de contributie overmaken dan kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A       

  Meer informatie:
  Ledenadministratie; Fenneke Luppens; 06-19276736
  ledenadministratie@vvo.nu

  contact ledenadministratie

 • Kortingen:

  VVO kent voor haar leden de mogelijkheid tot studentenkorting en gezinskorting en verleent tevens medewerking aan de uitvoering van gemeentelijke kortingsregelingen van de gemeente Rheden en Arnhem.

  a. Studentenkorting
  Indien de ledenadministratie voor 1 november een kopie van het inschrijvingsbewijs van de dagopleiding voor mbo/hbo/wo heeft ontvangen geeft VVO een restitutie van € 45,00 op de seniorencontributie. Deze korting wordt dan op uw rekening overgemaakt. Elk jaar dient zo\'n kopie ingeleverd te worden.

  b. Gezinskorting
  Ieder 2e lid en verder een korting van € 6,50, mits woonachtig op hetzelfde adres.

  c.  Gemeentelijke kortingsregeling: De GelrePas
  De gemeente Rheden kent, net als de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Westervoort en Duiven, de GelrePas. Leden die in 1 van deze gemeenten wonen en die een inkomen genieten tot hoogste 120% van de bijstandsnorm, kunnen een Gelrepas bij hun gemeente aanvragen. Eénmaal in het bezit van deze pas, kunnen pashouders deelnemen aan alle activiteiten binnen het GelrePas programma waaronder in ieder geval begrepen activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Pashouders kunnen (een deel) van hun contributie bij VVO (laten) voldoen vanuit de Gelrepas. Belangrijk is dat de Gelrepas wel ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd bij de gemeente en ieder jaar opnieuw bij de ledenadministratie moeten worden ingediend.
  Zie voor meer informatie: www.gelrepas.nl.       

  d. Jeugdsportfonds
  Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de Gelrepas bestaat het jeugdsportfonds. De gemeente Rheden is hierbij aangesloten. De contributie en eventueel benodigde materialen kunnen worden vergoed tot een maximum van €225 per jaar per kind. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, komen hiervoor in aanmerking. De aanvraag gaat via een intermediair, zoals een leraar, schoolarts of huisarts. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfondsgelderland.nl.

  Wil je zelf de contributie overmaken dan kan dat naar:
  VVO Kontributierekening, IBAN: NL 52 INGB 0005 654 572 | BIC: INGBNL2A

  Meer informatie:
  Ledenadministratie; Fenneke Luppens; 06-19276736
  ledenadministratie@vvo.nu

  contact ledenadministratie