• De teamindelingen voor het seizoen 2021-2022 zijn bekend, je vindt ze hier of onder het menu 'Teams'.

  Met betrekking tot de pupillen (t/m JO13) willen we allereerst alle ouders bedanken die zich dit Corona jaar zo fantastisch hebben ingezet om de trainingen en leuke activiteiten te begeleiden. Elke training weer zie je de kinderen met plezier het veld op stappen, mede door jullie inzet!

  De afgelopen periode zijn de Technische Coördinatoren Pupillen (TCP) in de persoon van Diederik Berns, HansJaap Smit en Sandor Bod bezig geweest met het inventariseren van de aantallen en informatie inwinnen over spelerskenmerken van de pupillen. Trainers en/of teammanagers teams hebben een evaluatieformulier ingevuld voor hun team(s). Mede aan de hand daarvan heeft de TCP geprobeerd om trainers en teammanagers zoveel mogelijk te betrekken bij de indeling voor het seizoen 2021-2022. De kennismakingstrainingen waren ook een goed moment om met betrokkenen te spreken en zodoende zoveel mogelijk spelers in te delen in groepen die aansluiten bij hun beleving en niveau. Helaas hebben zij niet met alle betrokkenen contact kunnen hebben, maar uiteindelijk zijn zij er, na een laatste check, in geslaagd alle spelers te plaatsen in een team waar zij lekker en met plezier kunnen voetballen.

  De teams zijn voorlopig krap, qua aantal, samengesteld. De ervaring leert dat er in de loop van de zomer nog nieuwe aanmeldingen binnen komen. Om een team met 5 wissels op pad sturen is niet wenselijk. Spelers hebben plezier en ontwikkelen zich beter door veel in het veld te staan, in plaats van ernaast.

  De komende weken (juni/juli) gaat de TCP de huidige teammanagers benaderen of zij door willen in deze rol bij een (nieuw) team. Mocht u dit al zeker weten, dan vernemen zij dat graag via de huidige teammanagers app-groep of via hun mailadres (zie hieronder).

  Daarnaast is de TCP is nog op zoek naar ouders die op maandag en/of woensdag training willen geven voor de lagere pupillenteams. Meestal beginnen deze om 17.30u. Zij zullen ook hiervoor weer bij ouders informeren, zelf aanmelden mag natuurlijk ook!

  Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de TCP via tcpupillen@vvo.nu. Graag uw mobiele nummer toevoegen zodat zij snel contact met u kunnen opnemen.

   

  De indeling voor de junioren is tot stand gekomen door overleg tussen ons bestuurslid Voetbalzaken, Hans Zwartkruis, en trainers/ teammanagers van de juniorenteams. Ook zij hebben mede gebruik gemaakt van de evaluatieformulieren.

  Naast de Regiocup die in de maand juni wordt gespeeld, gaan in de eerste 2 weken van juli de trainingen door, op de dagen en tijden van seizoen 2020-2021, maar in de samenstelling zoals die nu is gemaakt voor seizoen 2021-2022.