• Teamindelingen & trainschema 2022-2023

  2 jul 2022 Beheerder
 • Beste leden, ouders/verzorgers van leden en alle VVO fans,

  De laatste nieuwsbrief van seizoen 2021-2022. Een seizoen dat we, met een kleine ‘corona-dip’, weer hebben kunnen uitspelen, hoe fijn is dat! Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van de teamindelingen voor het nieuwe seizoen 2022-2023 en alvast enkele belangrijke data voor de komende (zomer)maanden, noteer deze svp.

  De afgelopen maanden zijn de coördinatoren Pupillen (TCP) en Junioren (TCJ) samen met trainers en teammanagers druk bezig geweest met het inventariseren van de aantallen spelers per leeftijdscategorie, het informeren van elkaar over spelerskenmerken mede aan de hand van de evaluatieformulieren.

  De maand juni stond in het teken van de kennismakingstrainingen. Een goed moment voor trainers om met spelers, teammanagers en bij de pupillen vaak ook ouders te spreken om zo tot een zo goed mogelijke en evenwichtige teamindeling te komen die aansluit bij de beleving en het niveau van spelers.

  Ondanks dat er zeer zorgvuldig te werk is gegaan, kunnen teleurstellingen helaas niet altijd worden voorkomen.

  Mochten over de indelingen toch vragen zijn, is het verzoek deze alleen per mail te stellen, via tcpupillen@vvo.nu (ook voor junioren).

   

  Pupillen

  Naast hetgeen hiervoor gemeld, wordt voor pupillen ook met onderstaande uitgangspunten rekening gehouden:

  • O1, tweedejaars kinderen en talentvolle eerstejaars;
  • O2, eerste en tweedejaars die niet O1 halen, gericht op volgend seizoen om naar de O1 door te schuiven;
  • Tweedejaars kinderen worden niet lager ingedeeld dan hun eerste jaar in deze leeftijdsgroep, uitzonderingen daar gelaten;
  • O10, O11 en O13-3, tweedejaars samen met eerstejaars die nog niet voor een O1 of O2 team in aanmerking komen;
  • O9-3 en O9-4 en O8, eerstejaars samengevoegd uit jongere leeftijdsgroep;
  • Aantal teams verschilt per leeftijdsgroep.

  Bij de bezetting is uitgegaan van een minimale bezetting per team. Ervaring leert dat er elk seizoen aan het begin nog nieuwe aanmeldingen komen. Een team met teveel wissels is niet wenselijk. Kinderen hebben plezier en ontwikkelen zich door veel te spelen in plaats van langs de lijn te staan.

  De trainingen starten weer vanaf maandag 29 augustus 2022.

   

  Junioren

  Naast onderling overleg en de evaluatieformulieren wordt bij de junioren (vaak) gekozen om een basisgroep samen te stellen voor de O1 teams. Na de eerste oefen- en/of bekerwedstrijden in het nieuwe seizoen worden selecties dan definitief gemaakt/aangevuld. Trainers vinden het fijn spelers ‘aan het werk’ te zien in wedstrijdverband. Uitgangspunt is dat spelers doorschuiven naar een hoger team, niet andersom. Uitzonderingen daar gelaten.

  De trainers communiceren de start van de trainingen naar het team, de meeste teams zullen starten in de week van 22 augustus 2022. Zover nu bekend:

  JO19-1 start zaterdag 13 augustus om 10.00u;

  JO17-1 start maandag 22 augustus 2022 om 19.30u;

  JO15-1 en 2 starten, onder voorbehoud zaterdag 20 augustus.

   

  Teamindeling & trainingsschema

  De teamindeling vind je hier en het trainingsschema via deze link

  Uiteraard kun je ook gewoon de website www.vvo.nu bezoeken.

   

  Begeleiding teams

  De komende weken gaat de TCP en TCJ aan de slag met het benaderen van teammanagers voor de teams en trainers voor de nog openstaande plekken. Praktisch werkt deze volgorde goed omdat de teamindelingen bekend zijn.

  Teammanagers krijgen een nog belangrijkere functie dan voorheen, zij helpen de vereniging met het ‘reilen en zeilen’ om de teams heen:

  Coördineren van zaken rondom de wedstijden als rijden naar uitwedstrijden, vlaggen (O13 en ouder), scheidrechter aanwezig?, opstellen was-schema teamkleding. Ook de communicatie naar ouders/spelers wanneer een team de verantwoording heeft voor het draaien van een bardienst hoort daar bij. Meer info voor teammanagers op woensdag 14 september om 19.30u in clubhuis VVO.

  Mocht je nu al weten of je wil doorgaan als teammanager(s) van een team, wil je (samen) teammanager worden of heb je interesse om (samen) een team te trainen, mail naar tcpupillen@vvo.nu

   

  Voor in de agenda

  Vrijdag             8 juli               17.30u             vrijwilligersborrel                    clubhuis/terras

  Zondag           7 aug               11.00u              start voorbereiding VVO1        veld 1 VVO

  Week 34         23-25-28 aug    ??.??u               Rheden Cup                          velden DVOV

  Donderdag     1 sept.              20.30u              start training Sr. Teams          velden VVO

  Woensdag      14 sept.            19.30u              teammanager info avond        clubhuis

  Woensdag      5 okt.               20.00u              Alg. Ledenvergadering (ALV)   clubhuis

   

  Bedankt!

  Namens bestuur en kader van VVO bedanken wij iedereen voor zijn/haar inspanningen in het afgelopen seizoen!

  Hopelijk zien we elkaar op de vrijwilligersborrel op vrijdag 8 juli van 17.30u tot 20.00u in het clubhuis van VVO om te proosten op een mooie zomer.

  Hoe dan ook: een fijne zomer gewenst!