• Toekomstvisie sportpark de Pinkenberg

  10 dec 2023 Beheerder
 • Toekomstvisie sportpark de Pinkenberg

  De drie voetbalverenigingen Veluwezoom, VVO en DVOV zijn begonnen om met elkaar en met de gemeente Rheden een visie op te stellen voor de toekomst van het sportpark De Pinkenberg. Voetbal is hierbij het uitgangspunt, maar het streven is om te komen tot een open en duurzaam sportpark. Voor de eerste fase, die eind april zal zijn afgerond, zijn de volgende vragen gesteld:

  • Wat zijn de demografische trends en ontwikkelingen?
  • Naast het organiseren van bestaande activiteiten, welke activiteiten / sporten zijn er mogelijk op het sportpark, welke behoefte is er bij leden, gemeente of andere partners?
  • Welke kansen zijn er op deze locatie en accommodatie?
  • Hoe ziet dan vrijwilligerswerk en binding met de clubs eruit in de toekomst?
  • Hoe ziet de samenwerking tussen clubs en eventuele partners eruit op het sportpark in de toekomst?

  Stuurgroep en werkgroep

  Om uitvoering te geven aan dit visietraject hebben de clubs en de gemeente een stuurgroep en een werkgroep in het leven geroepen. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Wim Jansen (SC Veluwezoom), Coen Zwiers (VVO), Engel Muller (DVOV), Ronald ter Hoeven (wethouder gemeente Rheden) en Koen Vosmeijer (gemeente Rheden).

  Ook in de werkgroep zijn alle verenigingen en de gemeente vertegenwoordigd: Paul Hendriks (SC Veluwezoom), Marc van Meeteren (DVOV), Piet Kranendonck (DVOV), Brian Donderwinkel (VVO) en Koen Vosmeijer (gemeente Rheden).

  Om het proces in goede banen te leiden is Huub van Oorschot als onafhankelijk procesbegeleider gevraagd.

 • Hoe wordt de visie opgesteld

  Er is een stappenplan gemaakt om te komen tot een gezamenlijk gedragen toekomstvisie voor het sportpark. In de algemene ledenvergadering van de drie clubs is dit project met de leden gedeeld. In oktober hebben de verenigingen al een analyse gemaakt van de eigen vereniging: wat zijn de sterke en zwakke punten, waar liggen er kansen en wat zijn de bedreigingen. Deze analyses zijn met elkaar gedeeld en zijn samengevoegd tot een totaalanalyse.

  Iedere vereniging zal een groep van zo’n 10 à 15 personen, waaronder ook een paar bestuursleden, vragen deel te nemen aan een brainstormsessie en een vervolg daarop. Dit zal tussen half december en eind februari in drie avonden plaatsvinden. Daarnaast zal er een avond worden georganiseerd met omwonenden van het sportpark om hen mee te nemen in de gedachtegang en hen te horen. Tenslotte zullen ook mogelijke nieuwe gebruikers / partners van het sportpark worden uitgenodigd om met hen van gedachten te wisselen en mogelijkheden te bespreken.

  Het resultaat van al deze avonden zal worden besproken met de besturen, de brainstormgroep, mogelijk nieuwe partners/gebruikers en de gemeente Rheden. Daarna zal het resultaat worden verwerkt in een toekomstvisie voor het sportpark De Pinkenberg. Deze visie zal uiterlijk eind april worden opgeleverd.

  Communicatie

  Natuurlijk worden de besturen, de leden van de verenigingen en de gemeente Rheden op de hoogte gehouden van de voortgang van dit proces. Dit doen wij met nieuwsbrieven zoals deze die op de websites zullen worden geplaatst. Daarnaast zullen een paar persberichten worden verstuurd. Ook kunt u natuurlijk altijd een lid van de werkgroep of stuurgroep aanspreken. Wij proberen het proces zo transparant mogelijk te laten verlopen.

  Heb je vragen, mail naar organisatie@vvo.nu of spreek een van de leden van de stuur- of werkgroep aan.

   

  Bestuur van VVO, SC Veluwezoom, DVOV, Gemeente Rheden