• UITNODIGING & AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 OKTOBER 2023

  11 okt 2023 Beheerder
 • Het bestuur van VVO nodigt u/jullie uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 25 oktober 2023 om 20.00u in het clubhuis. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering.

  Vriendelijk verzoek u/je van te voren aan te melden via het emailadres secretaris@vvo.nu.

  Stemgerechtigd zijn de leden van 16 jaar en ouder en de wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar (statuten artikel 17). Uw/je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

  1. OPENING EN TERUGBLIK AFGELOPEN SEIZOEN;
  2. ALGEMEEN JAARVERSLAG (ter inzage vanaf 19.30u in flexroom);
  3. FINANCIEEL JAARVERSLAG (ter inzage vanaf 19.30u in flexroom);
  4. GOEDKEURING NOTULEN ALV 5 oktober 2022 (ter inzage vanaf 19.30u in flexroom);
  5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE;
  6. GOEDKEURING HANDELEN VAN BESTUUR (decharge);
  7. SAMENSTELLING BESTUUR;

  Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  Naam                            Functie                 Aftredend          Herkiesbaar

  Coen Zwiers                   Voorzitter              2025                   n.v.t.

  Christel Poppe                Penningmeester     2023                   nee

  Arlette Groenewoud        Secretaris              2024                   n.v.t.

  Sandor Bod                    Facilitair                 2025                   n.v.t.

  Brian Donderwinkel         Organisatie             2023                  ja

  Vacature                        Algemeen                                                                          

  Het bestuur draagt Ramon Steenbergen en Brian Huibers voor als nieuw penningmeester duo.

  Brian Donderwinkel is herkiesbaar.

  1. VASTSTELLING BEGROTING 2023 – 2024;
  2. BENOEMING LEDEN KASCONTROLE COMMISSIE;
  1. AMBITIEPLAN/DOELSTELLINGEN, update (2021-2024);

  Speerpunten daaruit: Jeugd & Opleiden en Materialen & Accommodatie.

  Voor seizoen 2023-2024 ligt de focus op de accommodatie, zijnde investeringen t.g.v. tribune dak, kleedkamers, LED verlichting veld 2 (en scorebord veld 1). Deze investeringen lichten wij toe.

  1. RONDVRAAG EN AFSLUITING.

   

  Arlette Groenewoud

  (secretaris)