•  

    Aanstaande maandag 19 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VVO in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur. Alle leden hebben toegang alsook de wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar. Bij agendapunt 7 (‘Samenstelling bestuur’) draagt het bestuur Coen Zwiers voor als opvolger van de aftredende Ruud Schwartz. Het verslag van de tussentijdse algemene ledenvergadering van 7 mei 2018, het algemeen jaarverslag en het financieel jaarverslag, liggen maandag vanaf 19.30 uur ter inzage in de bestuurskamer. Klik hier voor de agenda van de vergadering.