• UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING NOVEMBER 2017

  14 nov 2017 Beheerder
 • Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering op 20 november 2017 om 20.00 uur in ons Nol Maatkampclubhuis op de Pinkenberg. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering. Stemgerechtigd zijn de leden van 16 jaar en ouder en de wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar (statuten artikel 17). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

  1. OPENING en TERUGBLIK OP AFGELOPEN SEIZOEN.
  2. VERSLAGEN TUSSENTIJDSE ALGEMENE LEDENVERGADERING (24 april 2017)
  3. ALGEMEEN JAARVERSLAG (vanaf 19.30 uur ter inzage)
  4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (vanaf 19.30 uur ter inzage)
  5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE (Nico Budel en Joop Eimers)
  6. GOEDKEURING VAN HET HANDELEN VAN HET BESTUUR (decharge)
  7. BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN DOOR DE ALV

  Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:Naam                          functie                                    aftredend        herkiesbaarDaan Appels               voorzitter                               2019                n.v.t.Edwin de Graaf          penningmeester                      2019                n.v.t.Bob de Geus              secretaris                                 2019                n.v.t.Marcha Berentsen     algemene zaken                       2019                teruggetreden per april 2017Frans Budel               accommodatie                         2019                n.v.tMarcel Janssens        website                                    2019                n.v.tManuela de Wit        kledingzaken                           2017                neeHet bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met Ruud Schwartz

  PAUZE

  8 VASTSTELLEN BEGROTING 2017-2018 (begroting vanaf 19.30 uur ter inzage).
  9
  BENOEMING LEDEN KASCONTROLECOMMISSIE
  10
  HOE TOEKOMSTPROOF IS VVO?
  11 R
  ONDVRAAG EN AFSLUITING

  Bob de Geus
  Secretaris