• Vragen over kleding

    Heb je vragen over de kleding, dan kun je te zijner tijd contact opnemen met onze nieuw op te richten kledingcommissie.

    Voor nu kun jij je vragen sturen naar het mailadres: kleding@vvo.nu

    VVO, méér dan voetbal !