• VVO in ’t Goud, het jubileumfeest

  Na een langdurige voorbereiding konden de organisatoren van ‘VVO in ’t Goud’ een programma presenteren dat klonk als een klok. Een programma met een kop en een staart van woensdag 28 februari tot en met zondag 10 maart 1951.

  Woensdagmiddag 28 februari om 14.30 uur worden door de kinderen van Buurtvereniging

  ‘De Modelhoeve’ in ’De Vereniging’ voor alle kinderen van leden en donateurs van VVO, twee sprookjes opgevoerd. De leeftijd is tot 14 jaar beperkt. Aan het slot krijgen de kinderen een kleine traktatie.

  Vrijdagavond 2 maart, 20.00 uur, in Hotel ’Naeff’, een reünie voor oud-leden en leden. Met bal na tot 4 uur.

  Zaterdagmiddag 3 maart, van 2-5 uur, Receptie in de feestelijk versierde zalen van ’De Vereniging’.

  Zaterdagavond 3 maart om 8 uur, opvoering van de feestrevue ’VVO in ’t Goud’. Met bal na tot 4 uur.

  Zondagmorgen om 11 uur v.m., onthulling van een gedenkplaat aan of bij de tribune op het terrein ’De Pinkenberg’.

  Zondagavond 4 maart, herhaling van de revue. Met bal na tot 2 uur.

  Zaterdagavond 10 maart, opvoering van de revue voor het Velpse en Rozendaalse publiek.

  Zondagavond 11 maart, als slot der feestelijkheden vindt in Hotel ‘Naeff’ voor leden een Diner-Dansant plaats.

 • Programma van de Revue ‘VVO in ’t Goud’
 • Leden van de Toneelgroep Olympia
 • Optreden van de vrouwen van VHVO
 • Scene uit de Revue ‘VVO in ’t Goud‘
 • Muzikaal welkom door de Velpse Harmonie aan het bestuur
 • Vooraf aan het optreden van de spelers in de Revue ’VVO in ’t Goud‘ werden door voorzitter Jan Koens onderscheidingen uitgereikt. Tot ereleden werden benoemd Baron W. van Pallandt en Jan Veenendaal.

 • Op de foto:

  Uitreiking van het erelid-speldje aan Baron W. van Pallandt door voorzitter Jan Koens. Rechts de eveneens tot erelid benoemde secretaris Jan Veenendaal.

 • Op de foto

  Onthulling van een gedenkplaat door voorzitter Jan Koens en secretaris Jan Veenendaal: ‘Ter nagedachtenis aan hen die ons ontvielen in de jaren 1901-1951’.

 • Zondagmorgen 3 maart 1951
 • Bestuur 1951
 • Vlnr:

  G.J. Koens (2e voorzitter), G.H. Meijrink, B.H. de Winter, J. Veenendaal (secretaris), J.A.H.G. Koens (voorzitter), K. Hagen (penningmeester), H.J. Wentink (2e penningmeester), J.H. Bosveld en G.J. Willemsen (2e secretaris).

 • Uit de pers: 

  Het Arnhems Dagblad van maandag 5 maart 1951:

  ’Velp vierde grandioos festijn rond de gouden jubilaresse VVO’              Een samenvatting.

  ‘…In de feestelijk versierde zaal van ‘De Vereniging’ recipieerde de Velpse Voetbalvereniging Olympia ter gelegenheid van haar gouden jubileum. Een onafgebroken stroom van bezoekers kwam de jubilerende vereniging complimenteren. Burgemeester De Bruin, wethouder Berendsen en gemeentesecretaris Reynenburg namens het gemeentebestuur, burgemeester van Rozendaal D.M.M. d’Hangest Yvoy, Baron van Pallandt, vertegenwoordigers van de verschillende afdelingsbesturen en districten der KNVB en vele afgevaardigden van verenigingen en particulieren.

  Een bijzonder cachet aan de receptie werd gegeven door het aanbieden van de bondswimpel door de voorzitter van de KNVB de heer Karel Lotsy, waarbij deze de wens uitsprak dat de wimpel een aansporing mag zijn om het symbool van het amateurisme hoog te houden.

  Vele stoffelijke blijken van belangstelling mocht het ’Gouden VVO’ in ontvangst nemen en al spoedig was het podium omgetoverd in een ware bloementuin.

  Ook de grote ’Gouden ‘VVO-Revue’ die ‘s avonds gebracht werd, was een sprookje van sfeer en kleur met muziek en zang, vrolijke sketches, maar vooral met keurig verzorgde balletten en

  operettefragmenten, die door de fraaie kostuums en decors en goede uitvoering speciaal de aandacht trokken. Het programma klonk als een klok. Het warme applaus was de dank van het publiek. Alle medewerkers deelden daarin, de organisatie was boven alle lof verheven.

  Op zondagmorgen vond op De Pinkenberg de onthulling plaats van een gedenksteen. Voorzitter Jan Koens verrichtte de onthulling van de steen, die het opschrift draagt: ‘Ter nagedachtenis aan hen die ons ontvielen in de jaren 1901-1951’. Met deze piëteitsvolle daad toonde VVO te weten wat zij verschuldigd is aan de pioniers, die het voorbeeld gaven in sportiviteit en vriendengeest. De geest die momenteel nog de VVO’ers tot een familie bindt en die juist in deze jubileumviering sterk tot uiting is gekomen…”

  Noot: bij de realisatie van het huidige clubhuis in 1972 heeft de gedenksteen een plek gekregen op de muur bij de entree.

  Tot slot: met het Gouden Jubileum eindigde het voorzitterschap van Jan Koens. Jan Veenendaal nam in 1952 het stokje over. Een nieuwe periode brak aan, waarin Jan Veenendaal op energieke en licht dominante wijze de positie van VVO en de goede naam van de club lokaal en regionaal verder zou uitbouwen.

 • Uitnodiging voor de Reünie voor Oud-leden en leden op vrijdag 2 maart 1951 in Hotel “Naeff”
 • Uitnodiging voor de Gala-Feestavond op zaterdag 3 maart 1951 in “De Vereeniging”
 • Uitnodiging voor het Diner-Dansant op zondag 11 maart 1951 in Hotel “Naeff”
 • Selectie uit de pers

 • Arnhems Dagblad 3-6-1950
 • Arnhems Dagblad 2-3-1951
 • Arnhems Dagblad 5-3-1951
 • Arnhems Dagblad 3-3-1951