• Waarde teamgenoten,

    Met een paar graden boven nul, grijs bewolkt en een fris en venijnig windje met z’n 14-en aan de slag. Iedere keer weer de constatering dat je na een minuut of tien toch al weer aardig op temperatuur komt. En dan is het gewoon heerlijk zo in de buitenlucht. Kan niet beter. In de warming-up deze keer ingebouwd een oefening met afronden op doel met tweetallen en een verdediger voor de doellijn. We blijven aan de effectiviteit werken van het benutten van kansen. Zeker nu we de komende maanden op toernooien gaan verschijnen, moet onze slagkracht omhoog. Alleen de bal slim naar elkaar spelen is niet genoeg, we moeten meedogenloos worden voor het doel en in de afwerking. We hebben ons voorgenomen dat de huidige prijzenkast in ons clubhuis al spoedig te klein zal blijken, wanneer we iedere keer weer thuiskomen met een trofee na een succesvolle veldtocht. En nu deze woorden maar waarmaken………..

    In de nazit nog een aantal zakelijke aspecten doorgenomen. En de afspraak nog eens na te denken wie zich opwerpt als captain van het team voor het toernooi van DOVO-Veenendaal op 11 april en voor ESA-Arnhem op 25 april. Jan Korendijk is captain voor het toernooi van Doetinchem op 20 maart. Eveneens afgesproken is dat ik per toernooi een team samenstel (n.a.v. de beschikbaarheid julliezijds). Max. 10 spelers. Nadien kan altijd in onderling overleg geamendeerd en aangepast worden, zodat de democratische legitimatie verzekerd is. Een soort van ‘referendum avant la lettre’. Op dinsdag 12 februari heb ik een afspraak gemaakt met het Gezondheidscentrum Velp op de Rozendaalselaan om eens te bespiegelen wat de mogelijkheden en wenselijkheden zijn van voor mensen die in bv. een revalidatietraject zitten. Dit als uitvloeisel van onze discussie onlangs t.a.v. de doorontwikkeling van WF in breder perspectief. Het Gezondheidscentrum werkt ook samen met de beweegcoaches van de gemeente Rheden. De gemeente is actief in het kader ‘meer bewegen voor ouderen’. Wellicht dat er allianties gecreëerd kunnen worden met toegevoegde waarde voor alle partijen.

    Tot volgende week,
    Hartelijke groet Ruud Schwartz