• Ruud Schwartz leverde een lezenswaardig verslag aan van de walking football-training van deze week, op dinsdag 15 oktober. 

    Ik zal niet weer beginnen over het weer, maar het was deze dinsdag weer perfect. Het was een memorabele training deze keer. Het is deze week in deze regio herfstvakantie en een aantal opa’s hadden hun kleindochters en kleinzonen meegebracht. In de leeftijd van 8-15 jaar. En ook nog een moeder van een kleindochter gaf acte de presance. In totaal 24 man/vrouw/kind. Bovendien konden we ook een nieuwe speler verwelkomen. Ton Workum, sedert twee jaar woonachtig in Velp. Via een programma van de gemeente Rheden in het kader van ‘ouder maar fit’ was Ton op de mogelijkheden gewezen van het walking football bij VVO. Ton, van harte welkom. Ik ben ervan overtuigd dat je net zoveel plezier aan ons wekelijkse potje walking football gaat beleven, zoals wij dat al twee jaar doen. 

    Na de gezamenlijke warming-up werden we opgesplitst in vier partijen. De kleinkinderen werden over de partijen verdeeld, na nog eens even heel kort de belangrijkste WF-regels te hebben uitgelegd. De combinatie oud-jong werkte heel goed. Voor een ieder was dit gebeuren bijzonder. Er werd leuk gecombineerd en de kleine mannen en vrouwen weerden zich dapper. Lekker pingelen, soms heel goed vrijlopend en soms ook een doelpuntje meepakken. Ook de moeder van één van de kleindochters weerde zich fantastisch. Na 20 minuten werden de paartijen gewisseld om aan de tweede partijsessie te beginnen.

    Onze trainer verdeelde zijn aandacht over de beide partijen waarbij hij enthousiast links en rechts nog wat aanwijzingen gaf. Waarschijnlijk tot zijn leed hanteerden we de spelregels nogal met een liberale inslag. Veel vrijheid en weinig regelvast. Dat betekende dat er op een heel ontspannen manier toch de nodige meters werden gemaakt. De spelvreugde was groot. Met z’n allen sloten we de ochtend af met onze bekende ‘cooling down’, waar de trainer van beweert dat, wanneer we dat goed doen, we de volgende dag minder spierpijn hebben. We geloven hem. Frans Looijen was, met z’n gammele knie, aanwezig als supporter en was zo vriendelijk na afloop in de nazit de koffie/thee/water verzorging voor zijn rekening te nemen. Frans bedankt!

    Gezien de wat ander samenstelling van de groep  in de nazit, werd besloten onze evaluatie van de eerste 6 weken van dit seizoen, door te schuiven naar volgende week. In de nazit werd Ton, als nieuweling, ook in de gelegenheid gesteld zich aan de groep voor te stellen. Ik vergat in de afsluiting de namen te noteren van diegenen die een aantal weken geleden hun vinger opstaken om deel te nemen aan het toernooi van SC Doesburg op 29 oktober. Dat moet dus volgende week nog gebeuren.

    Wellicht is het een aardig idee, om wanneer er een schoolvakantie is, om dan van onze trainingsochtend weer zo’n combinatietraining voor jong en oud te maken. Een herfstvakantie en een voorjaarsvakantie lenen zich daarvoor. In de kerstvakantie en zomervakantie is er geen WF-training, dus die twee mogelijkheden vallen af. We moeten het er maar eens over hebben. Wanneer we daartoe besluiten, kunnen we die ochtend voor de kleinkinderen ook wat aankleden met drinken en een lekkertje en een spelmoment toevoegen in de training of als onderdeel een potje voetbal ‘oud tegen jong’. Genoeg te bedenken. Bovendien zit in zo’n opzet ook nog een pedagogisch element, versterking van de band opa-kleinkind, nooit weg.