• Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

  In 1927 richt VVO een jeugdafdeling op. Dat is voorlijk voor die tijd. Sport is nog niet voor kinderen, maar voor jongvolwassenen en dan met name mannen. Tot 1927 kent VVO alleen seniorenelftallen, doorgaans drie. Maar dan gaat de vereniging dus ook voor schooljongens de gelegenheid scheppen in georganiseerd verband sport te beoefenen. Het is een vorm van lichamelijke oefening, maar ook eigenbelang, want in de kweekvijver van junioren kan talent zich ontplooien. Een kwart eeuw later, in 1951, bij het 50-jarig bestaan, constateert de club tevreden dat uit de jeugd sterke eerste-elftalspelers zijn voortgekomen. Anno 2021 is de jeugdafdeling nog steeds een groot en levenskrachtig onderdeel van VVO.

 • Het eerste jeugdelftal van VVO in 1928
 • Met eerst één elftal, later twee teams, wordt vanaf de oprichting deelgenomen aan de jeugdcompetitie van de Arnhemsche Voetbalbond (AVB). Op bovenstaande foto staan elf jongens, gekleed in een zwart shirt voorzien van gele boord en manchetten, achter een grote leren bal. Op de achtergrond, in driedelig kostuum, voorzitter Matzer. Iets terzijde, met bril en pochette, het colbert spannend om de machtige gestalte, Jan Veenendaal als ‘jeugdleider’.

  In het jubileumboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, besteedt Jan Koens, gewezen eerste-elftal speler, voorzitter van de club en een belangrijk man in het Velpse verzet in de periode 1940-1945, aandacht aan het belang van het jeugdvoetbal. Hij schrijft o.a. het volgende:

  “………In mijn tijd als actief voetballer (periode 1910-1920) en bestuurslid van Geel-Zwart was er geen sprake van dat er maar eenige aandacht werd besteed aan jonge voetballers. Men kon het of men kon het niet. In dat laatste geval was men altijd goed genoeg voor het tweede elftal of als reserve. Was voetbal je aangeboren, dan was de weg naar het eerste elftal spoedig gebaand. De laatste vijftien jaar is door de meeste, vrijwel alleen de grootere clubs, het jeugdvoetbal gepropageerd en werd begonnen met de opleiding van adspiranten vanaf 12 jaar.

  Jeugdvoetbal is een onmisbaar onderdeel geworden in iedere voetbalorganisatie. De ons allen bekende secretaris Jan Veenendaal heeft in 1927 het jeugdvoetbal bij ons ter hand genomen, zoodat wij nu verzekerd zijn van een vrij geregelde toevoer van jonge spelers naar hoogere elftallen.

  Tot slot: Wij als ouderen zijn gaarne genegen den leiders adviezen te verstrekken die zij meenen noodig te hebben. Aan onze Jeugdvoetballers zeg ik : Draag de naam van VVO naar buiten uit, maakt vrienden en leden, doch wees bovenal SPORTMAN. Bezoek de trainingsmiddagen en avonden die zeker geregeld zullen worden gehouden.

  Aan onze Jeugdleiders het devies: “besteedt al Uwe aandacht en zorgen aan de jeugd, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”. VIVAT (‘dat hij leve’) VVO!...........”